En liten hilsen til deg

 

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus

 

 

Bær aldri mer enn en slags bekymring om gangen! Noen mennesker bærer tre:

- Bekymringer som de har hatt tidligere

- Alle de bekymringene de har nå

- Alle bekymringer de regner med å få

 

 

Livet trekker seg sammen og utvider seg i takt med ens eget mot

 

 

Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes

 

 

 

De fem friheter:

 

- Friheten til å se og høre det som er isteden for det som burde være, var eller kommer til å bli

- Friheten til å føle som du gjør isteden for det du burde føle

- Friheten til å si det du tenker og føler isteden for det du burde tenke og føle

- Friheten til å be om det du ønsker istedenfor å vente og se om du får det

- Friheten til å ta sjanser på egne vegne istedenfor alltid å være på den sikre siden

 

 

Den største oppdagelsen i vår generasjon er at du kan forandre ditt liv ved å forandre ditt sinn

 

 

Å være god og tålmodig med seg selv er helt nødvendig for å kunne være god mot andre, det er selve grunnpilaren for et kjærlig liv

 

 

Vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg! Vær frimodig og sterk!

 

 

Du kan ikke endre på det som er omme – men derimot rette på det som kan komme

 

 

I går var jeg klok. Derfor ville jeg forandre verden. I dag er jeg klokere. Derfor vil jeg forandre meg selv

 

 

Kjærligheten er vårt livs glede, og vårt livs største sorg, men det er da vi kan kjenne at vi lever

 

 

Tanker er alle tings begynnelse

 

 

Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham.

Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken.

Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt.

Det sturer ikke i mørketider og holder ikke opp med å bære frukt

 

 

Hvis jeg hadde mulighet for å fange regnbuen ville jeg gjort det.

Bare for din skyld,

og for å dele dens skjønnhet med deg

På dager du føler deg ensom

skulle jeg bygd et fjell som bare var ditt.

Et sted å være alene når du er lei deg

Hvis jeg kunne holde dine bekymringer

i hånden min ville jeg kaste dem på havet

Men alle disse ting er umulige for meg.

Ikke kan jeg bygge fjell eller fange regnbuer…

Så la meg gjøre noe jeg kan:

Å være din venn som alltid er der for deg!

Og takk for at du er når jeg trenger deg

 

 

Et barn er oss født, og en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste

 

 

 

Mennesker beundrer oss for vår styrke,

men elsker oss for vår svakhet

 

 

Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom, lovsyng ham i hans himmelborg! Lov ham for hans mektige verk, lov ham for hans store velde!

Lov ham med gjallende horn, lov ham med harpe og lyre! Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengespill og fløyte!

Lov ham med tonende symbaler, lov ham med klingende symbaler! Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!

 

 

Han går ved min side, han leder min gang.

Han blir ikke trett, han, som jeg.

Og nådig han vokter meg livsdagen lang.

Han sviker ei, svikter meg ei

 

 

Du er like ung som din tro og ditt håp,

og like gammel som din tvil og ditt mismot

 

 

Be, så skal du få. Let, så skal du finne.

Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

 

 

Kjære Gud. Takk for en ny dag. Hjelp meg til å se alle muligheter jeg får i dag! Takk for at jeg er din, Jesus. Hjelp meg i dag til å være et godt menneske, og å tenke om andre slik du tenker på dem. Jeg ber deg, Jesus, om å være med meg i dag – og lede hvert skritt jeg går. Jeg ber deg for mine kjære. Ta hånd om dem. Hjelp meg til å være et godt vitne for deg. Denne dagen er til din ære, Gud! Amen

 

Livet er det som foregår mens du har det travelt med å legge andre planer

 

 

Hvis en hund var din lærer, ville du kanskje lært dette:

- Når noen du elsker kommer hjem, løp alltid og møt dem

- La alltid følelsen av frisk luft og vind mot ansiktet være grunn nok til ekstatisk lykke

- Ikke bit hvis det holder å knurre

- La andre få vite om de trenger seg inn på ditt område

- Løp, hopp og lek en stund hver dag

- Ta en høneblund nå og da, og strekk alltid på deg før du står opp

- Nyt den oppmerksomheten du får, og ikke vær redd for andre menneskers berøring

- Når du er glad, dans rundt og rist på hele kroppen

- Uansett hvor ofte du får kjeft – ikke bli furten. Løp tilbake med en gang og bli venner igjen i stedet

- Nyt den enkle gleden det er å gå en tur

- Vær lojal

- Når noen har hatt en dårlig dag – vær stille, sett deg i nærheten og tilby trøst gjennom bare å være

 

 

Det gjelder å ha mot til å være den man er,

og ikke miste motet for at man er den man er

 

 

Å være redd for kjærligheten er å være redd for livet,

og den som er redd for livet er alt trekvart død

 

 

Man må våge å begynne

 

 

Lev slik i dag at noen i kveld takker Gud for at du er til

 

 

Herre, fyll meg med kraft fra deg

Gi meg kraft i overflod

 

 

 

Bryt ut i jubel! Gled deg, og juble av hele ditt hjerte! Frykt ikke! La hendene synke!

Herren er hos deg.

Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd!

 

 

Herre, mitt hjerte lengter i stillhet til deg

Lindre dets smerte, opplys og vederkveg meg

 

Hold meg ved hånden, tenn dog an med din ild

Å gjør blott ånden villig å gå dit du vil

 

Følg meg på ferden, gjem meg, å gjem meg i deg

Gleden i verden er jo ei gleden for meg

 

Herre, bevare, Herre, velsigne meg du

Vis meg ditt klare, vennlige åsyn just nu

 

 

Stor er din trofasthet, Herre og Fader,

skiftende skygge når aldri din sti

Du er den samme, din miskunn er evig,

slik som du var skal du alltid forbli

 

Tidene skifter med dager og netter,

soler og stjerner har oppmerket gang

Syng, all hans skapning,

og pris ham som styrer

Lov den allmektige Herre med sang

 

Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet,

dag etter dag ga du nåde på ny

Himmelske hender gir alt jeg behøver

Trofaste Herre, hos deg har jeg ly

 

Nåde for synder og fred uten like

Mesterens omsorg til støtte og stav

Styrke for dagen og håp for i morgen

Signing for barnet, som Gud tar seg av

 

 

Virkelig suksess er å overvinne frykten for å ikke lykkes

 

 

Takknemlighet åpner for livets rikdom

Den gjør det vi har, til nok og mer til

Den gjør fornektelse til aksept,

kaos til orden,

forvirring til klarhet

Den kan gjøre et måltid til en fest,

et hus til et hjem,

en fremmed til en venn

Takknemlighet gir mening til fortiden,

gjør dagen i dag fredelig

og skaper visjon for i morgen

Fyll meg med kraft fra det høye

Lær meg å gå på ditt ord

Bare når du, Jesus, lever i meg

bærer jeg frukt her på jord

 

 

Å gi uttrykk for takknemlighet

er høflig og hyggelig,

å handle ut fra takknemlighet

er generøst og edelt,

men å leve i takknemlighet

er å røre ved himmelen

 

 

Ekteskapet rommer ikke bare en

”lykkelig til sine dagers ende”-slutt,

men også et helt liv med

”jeg velger å elske deg”-begynnelser

 

 

Gud har to bosteder: Det ene i

himmelen og det andre i et ydmykt

og takknemlig hjerte

 

 

Guds kjærlighet er uomtvistelig –

Dens makt er uovervinnelig

Dens innvirkning er ufeilbarlig

Dens mening er ubestridelig

Dens mysterium er uforklarlig

Dens offer er usammenlignbar

Dens pris er utenkelig

Dens dybde er umålbar

Dens fravær er utenkelig

 

 

Det som ikke knekker meg, styrker meg

 

Å elske et menneske

er å hjelpe det til å elske Gud

 

 

Kjærligheten er ikke blind - den ser mer og ikke mindre,

men fordi den ser mer, er den villig til å se mindre

 

 

Hvis jeg kunne velge igjen,

ville jeg fremdeles velge deg!

 

 

Ved Jesu føter ei stille stund,

Når orda kjem frå hans eigen munn,

når eg med Jesus åleine er,

då er det hugnad å leva her

 

Kvar finst ein fagrare stad på jord?

Kvar høyrest visare sanningsord?

Når eg med Jesus åleine er,

då ynskjer eg ikkje meire her

 

Her må det tunge og vonde fly,

her vert eg alltid i striden ny,

for eg med Jesus åleine er,

den største løyndom får løysing her

 

Så lat då koma kva koma vil,

eg veit den stad eg skal springa til,

der eg med Jesus åleine er,

kven kan då standa imot oss her

 

Og snart så kjeme den stunda kjær,

då eg skal sjå honom slik han er

Då eg med Jesus i himlen er,

og talar saman som aldri her

 

 

Hold øynene vidåpne før du gifter deg, og halvlukket etterpå

 

 

Etter hvert som man går gjennom livet, lærer man at dersom man ikke padler sin egen kano, beveger man seg ikke

 

 

Vil du i ekteskapet holde kjærligheten frisk og sunn,

så innrøm det når du tar feil, og når du har rett, så hold munn

 

 

Suksess er ikke hvor langt du kom, men hvor langt du reiste fra der du begynte

 

 

Et mål man virkelig setter seg, er halvveis nådd

 

 

Prøv ikke å bli et vellykket menneske

Vær glad for at du er et verdifullt menneske

 

 

Man holder best på en annen med åpne armer

 

 

Tålmodighet med andre er kjærlighet

Tålmodighet med en selv er håp

Tålmodighet med Gud er tro

 

 

Når motvinden blåser på sitt sterkeste,

og bakkene er tunge å gå,

så husk at selv om det ikke alltid er solskinn,

er heller ikke alle skyer grå.

Det finnes hender å holde i,

som også jeg kan få tak i

 

 

Vår forundring over å være elsket, vår dristighet til å elske igjen –

Disse undere bringer løftet om gledens mulighet!

Uansett hvor totalt kjærligheten synes å være tapt

 

Fagert er landet du oss gav,

Herre, vår Gud og vår Fader

Fagert, det stig av blåe hav,

soli ho sprett og ho glader,

Signa vårt land i nord og sud:

Såleis di åsyn lyser Gud,

over vårt Norge i nåde

 

 

En god venn er en som tar deg i hånden

og samtidig rører ved hjertet ditt

 

 

Et minne i mitt hjerte

Et minne i mitt sinn

En klem jeg sender

gjennom luft og vind

Lukk dine øyne

og tenk på meg

Kan du føle det?

En god klem fra meg!

 

 

En rose er du i Herrens hage,

Du trenger ei streve for å Gud behage

Hans nåde er nok,

Hvil i hans favn

Legg alle dine byrder på ham

 

 

Du er som du er av en årsak. Vår Gud har aldri gjort feil. I mors liv satte han deg sammen, så du er nettopp slik han vil ha deg.

Du er en dyrebar og fullkommen skapning, kalt Guds spesielle! Du er ingen tilfeldighet. Du er skapt av Gud.

Han gir livet virkelig mening! La Gud få lede deg og velsigne deg!

 

 

Den som venter på noe godt,

venter ikke forgjeves

 

 

De beste og nydeligste ting i verden kan verken sees eller taes på.

De må føles av hjertet

 

 

Husarbeid er noe lort,

og vises kun når det ikke blir gjort!

 

 

Livet er et mysterium som skal leves,

ikke et problem som skal løses

 

 

Det heter ikke problemer,

men utfordringer

Ikke gå foran meg,

kanskje følger jeg deg ikke

Ikke gå bak meg,

for kanskje jeg ikke viser vei

Gå ved siden av meg,

og bare vær min venn

 

 

Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, det er en livskunst

 

 

Man trenger kanskje ikke så mye å leve av, men noe å leve for

 

 

Vår Herre Jesu Kristi nåde, og Gud Faders kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med oss alle. Amen

 

 

Bevar ditt hjerte framfor alt,

for livet går ut fra det

 

 

Jeg sender en engel med vinger av gull

Jeg mener det, det er ikke tull

Den kommer med smilet

og varmen til deg

som betyr at jeg tenker på

og bryr meg om deg

Hvis jeg kunne gjort slik

at livet blir flott,

så ville jeg gjort slik at du får det godt!

 

 

Hvor skjønn en vanlig dag kan bli når vennligheten berører den

 

Vi kan ikke gjøre noe uten Gud

Men Gud vil heller ikke gjøre noe uten oss

 

 

Omtanke varmer hjertet

Omtanke lindrer smerte

Omtanke burde alle få kjenne på

Omtanke er like fint å gi som å få

 

 

Gud er trofast

Han er alltid der for deg

 

 

Hvis du med glede ser på det noen gjør,

og hvis du liker det eller elsker det,

si det til dem med én gang!

 

 

Halleluja, halleluja

Kjenn for en deilig dag

 

Herren Gud er god imot oss

Kjenn for en deilig dag

 

Vi får leve i Guds omsorg

Kjenn for en deilig dag

 

Livet vokser i hans hender

Kjenn for en deilig dag

 

 

Din kjærleik, Gud, er meir enn ord

Du femnar kvar ein sjel på jord

Du kjem til all vår naud og sut

Vi takkar deg, vår Herre Gud

 

Din kjærleik gjer den veike sterk

Du sigrar over armods verk

Om børa vår er tung og svær,

din kjærleik er oss alltid nær

 

Din kjærleik er vår hjartetrøyst

Frå tvil og offer er vi løyst

Din kjærleik sloknar aldri ut

Vi prisar deg, vår Herre Gud

 

Din kjærleik, Gud, er meir enn ord

Du femnar kvar ei sjel på jord

Lær oss å vandre rett din veg,

og spegle liv og lys frå deg!

 

 

Det største i livet som du får smake

er å elske og bli elsket tilbake

 

 

Let ikke etter en du kan leve med,

men etter en du ikke kan leve uten

 

 

Den største av alle feil er at du ikke gjør noe fordi du bare kan gjøre litt

 

 

Erfaring er ikke hva som hender oss,

men hva vi gjør med det som hender oss!

 

 

Det er en ting du kan være takknemlig for, og det er at du er deg selv og ikke en annen

 

 

Gud elsker hver og en av oss

som om det bare var en av oss

 

 

Verden er tom hvis du bare tenker på fjell, elver og byer, men det å kjenne noen her og noen der som tenker og føler med oss

og som selv om de er fjernt, er nær beslektede sjeler gjør jorden til en vakker hage…

 

 

Fleip er livets krydder

 

 

Det trengs styrke for å være svak,

og mot til å være sårbar

Iblant undrer jeg på om det er verdt det…

 

        

All framgang er framgang!

 

 

Gud er så klok at han ikke skapte venner med prislapp på. Hvis han hadde gjort det, så hadde jeg ikke hatt råd til å betale for noe så verdifullt som deg. Jeg sjekket forresten merkelappen i nakken din, og det var akkurat som jeg trodde: ”Made in heaven”

 

 

Kjærlighet er bare et ord,

inntil du møter noen som gir ordet mening

 

 

 

Kjærlighet

 

Kjærlighet er å gi og få

 

Kjærlighet er

å gi vennlighet og få en venn,

å gi fortrolighet og få en fortrolig,

å gi kjærlighet og få en kjæreste

 

Kjærlighet er

å gi åpenhet og bli åpen,

å gi varme og bli varm,

å gi tilgivelse og bli tilgitt

 

Kjærlighet er

å gi tårer og få smil,

å gi sorger og få gleder,

å gi krefter og få kraft

 

Kjærlighet er å gi og få

Kjærlighet er å gi seg selv og få en annen

 

Ragnhild Bakke Waale

 

 

Nyt øyeblikket,

for det er det livet består av…

En varm kopp kaffe,

en god tanke som suser forbi,

en varm følelse i hjertet,

en klem som denne fra meg!

Glad i deg!

 

 

Dagen kommer,

lyset er blått

Vi minnes og tenker

på året som er gått

Ta vare på alle,

de nære og kjære

Det er nettopp slik jeg ønsker

det nye året skal være

Herren som skapte deg sier…

Jeg har kalt deg ved navn, du er min

 

Ta deg tid til å elske

Det er den evige ungdommens hemmelighet

Ta deg tid til å le

Det er musikk for sjelen

Ta deg tid til å gi

Det viser et stort hjerte

Ta deg tid til å lese

Det er kunnskapens kilde

Ta deg tid til å lytte

Det er visdommens styrke

Ta deg tid å tenke

Det er nøkkelen til framgang

Ta deg tid til å leke

Det er barndommens helse

Ta deg tid til å drømme

Det er lykkens kilde

Ta deg tid til å leve

For tiden går FORT

og kommer aldri tilbake

 

        

Du er ikke her

men jeg klemmer ditt kinn

En klem jeg sender

med silkemyk vind

Sett deg for å vente

Den vinden du kjenner

er klemmen jeg sendte!

 

 

Godhet er viktigere enn visdom, og erkjennelsen av det er begynnelsen på visdom

 

 

Kjære venn!

 

Takk for at du var der

da jeg trengte deg

 

Takk for at du så meg,

lyttet til meg,

delte smil og tårer

og snakket med øynene mine

 

Takk for at du var der

Jeg trengte varmen din

 

Ragnhild Bakke Waale

 

 

Husk at livet er kort

Lev med et åpent sinn

Vær snar med å tilgi

Kyss langsomt

Elsk inderlig

Le mye

Og angre aldri på noe

som fikk deg til å smile

 

 

Elskede!

 

Gi meg handa di

så vi kan gå videre sammen!

På veiene, gjennom skogene,

over åsene

 

La oss sitte varsomt ned

på bruene!

Se, lytte og telle stjerneskuddene

 

Ordene våre binder kjærlighetsbånd

Varmen smelter oss tett sammen

Lyset i øynene forteller om lyktene

langs veiene videre

 

Jeg elsker deg

 

Ragnhild Bakke Waale

 

 

 

Husk å smile før du sover

så går dagens surhet over

 

 

Noen enkle råd om å gi kritikk:

Gi kritikken så raskt du kan

Rask reaksjon må ikke bli feilreaksjon

Kritiser handlingen, ikke personen

Unngå tomme trusler

Vis følelser, men unngå overreaksjon

La tidligere synder være glemt

Gi ikke næring til et dårlig selvbilde

Glem ikke å rose – men la ikke rosen bare være innledning til kritikk

Om kritikken rammer feil: Husk å si unnskyld

Et lite hjertesukk – ingen syndebukk!

 

 

Hjemmets ordensregler:

Hvis du sover i det, re det opp!

Hvis du tar det av deg, heng det opp!

Hvis du spiser av det, rydd det bort!

Hvis du åpner det, lukk det!

Hvis du tar det bort, sett det inn!

Hvis du tømmer det, fyll det!

Hvis det ringer, svar!

Hvis det gråter, elsk det!

 

 

Omtanke:

Et ord da du ikke trengte det,

en hilsen da du ikke ventet det,

en gave da du ikke hadde bursdag,

en hånd over kinnet da du var lei

Ikke så mye,

men nok til å takke for livet,

tross alt

 

 

Fortell meg

 

Fortell meg

at jeg er noe,

at jeg kan noe,

at jeg betyr noe

 

Ikke fortell meg

det jeg gjorde,

eller det jeg kunne gjort,

eller det jeg burde

eller skulle ha gjort

Nei, ikke fortell meg det

 

Fortell meg heller

at jeg er noe,

at jeg kan noe,

at jeg betyr noe

Fortell meg heller det

 

Jeg trenger det,

skjønner du,

Jeg trenger det så sårt

Jeg trenger en søyle av trygghet

å lene meg mot gjennom livet

Jeg trenger det, skjønner du,

for det er så værhardt å leve!

 

Ragnhild Bakke Waale

 

 

Når man virkelig elsker noen, så tenker man ikke på noe annet. Da er det bare ens elskede som er i tankene. Dag og natt.

Kroppen brenner i en intens brann, og bare én kan stagge brannen! Å så deilig det er å elske og bli elsket tilbake!

 

 

Det er ikke kjærligheten

som får jorden til å snurre…

Men det er kjærligheten

som gjør det verdt å bli med

noen runder!

 

 

I Gud Faders hender er jeg glad og fri,

tryggere kan ingen steder bli.

Hjertet som er såret, viljen som er delt,

han setter alt i stand og gjør det helt.

 

I min Frelsers nærhet finner hjertet fred;

han gir ly og omsorg uten stans.

I min Frelsers nærhet finner hjertet fred;

hver blomst på jord får lys fra solen hans

 

I Gud Faders hender er jeg alltid rik,

ingen andre steder er det slik.

Han har gitt meg livet, han har kalt meg sin,

og seieren han vant er også min

 

Se, Gud Faders hender holdes som en båt,

der er plass til både fryd og gråt.

Disse gode hender de ble naglet fast

som livets røde seil på dødens mast

 

 

Herren går foran dere,

og Israels Gud danner baktroppen

 

 

La din Ånd falle på oss, kjære Jesus

Fyll oss med din kjærlighet

La din Ånd falle på oss, kjære Jesus

så vi ser din herlighet

 

 

Jesus, ta meg som jeg er,

bare slik kan jeg bli din.

Ta meg nå tett inn til deg,

du som bar min synd for meg.

Gjør meg lik en kostbar sten,

slipt og pusset, renset ren,

som gir glans fra lyset ditt,

du blir sett i livet mitt!

 

Jesus, ta meg som jeg er,

jeg kan bare komme slik.

Før meg nærmere til deg,

ta så bort mitt hat og svik.

Gjør meg til en edelsten,

varsomt slipt og lutret ren.

Lys fra Jesus stråler fram.

Gi all ære til hans navn

 

 

Ikke alt som kan telles, teller,

og ikke alt som teller kan telles

 

 

Ta imot!

Hans nåde er deg nok!

Ta imot!

Han vil gi deg av sin kjærlighet,

han gir deg sin tilgivelse.

Ta imot!

Hans nåde er deg nok!

 

Jeg tar imot!

Din nåde er meg nok!

Jeg tar imot!

Du vil gi meg av din kjærlighet,

du gir meg din tilgivelse.

Jeg tar imot!

Din nåde er meg nok!

 

 

Englevakt

 

Send dine engler

til å vrimle omkring meg

 

La dem passe på meg i solskinnet,

myldre hos meg i skyggene,

og danse med meg i drømmene

 

La dem vokte veiene mine om dagen,

og kysse kinnet mitt om natten

 

Min gode skaper,

Takk for at englene dine elsker å sverme over, under, rundt meg

dag og natt

 

Takk

for at engleskarer fryder seg

over å være sammen

med dine kjærlighetsbarn

 

Ragnhild Bakke Waale

 

 

 

En ring av gull

En riktig stor

med plass til alle hender

Der ingen er størst

og ingen er først

Der ingen er sist

og ingen er minst

Vi holder fast

så ringen holder

for den er smidd av venner

 

 

Livet er det bare Gud som kan gi!

 

 

Livet er fullt av muligheter,

gjør noe med dem!

Livet er skjønnhet,

fryd deg over den!

Livet er fullt av velsignelser,

ta dem inn over deg!

Livet er en utfordring, svar på den!

 

Mor Teresa

 

 

Man er rik hvis man har noe å gi!

 

 

En langstilket rose fra vennskapens have

får du av meg som en hverdagsgave

Den er til for å gjøre deg glad

fordi jeg vil at du skal ha det bra

 

 

Vakker kjærlighet:

Dypt inni min sjel vet jeg alltid

at vi deler noe spesielt

En kjærlighet som ikke ligner andres

Det vi deler er noe som andre

bare håper og drømmer om,

men som veldig få opplever

Vår kjærlighet er magisk,

uten sidestykke

Alltid, uten å nøle,

gir du av deg selv – fullt og helt

Du har nådd inn

i det innerste av min sjel,

og får fram følelser

jeg aldri hadde trodd jeg hadde,

og avduker en evne til å elske

som jeg ikke trodde var mulig

Jeg elsker deg!

 

 

Før jeg formet deg i mors liv, kjente Gud deg

Og før du ble født, hellighet Gud deg

 

 

Det hender du blir lei

fordi jeg er så liten

Jeg setter merker alle steder

og gjør deg kanskje sliten

 

Men for hver dag blir jeg større

ja, en dag blir jeg stor

og alle mine avtrykk

blir bare svake spor

 

Her er mitt lille avtrykk

så du kan huske og forstå

hvor søte hender jeg hadde

den gang de var små

 

 

Bønn

 

Herre, gjør meg til et verktøy for din fred.

Hvor hatet råder, la meg så kjærlighet,

hvor det er krenkelse, er det tilgivelse

Der tvilen er, la meg så tro

Der det er mørke, la meg så lys

Der fortvilelse er, la meg så håp,

og glede der hvor sorgen er

Guddommelige Mester,

la meg trøste framfor å bli trøstet,

forstå framfor å finne forståelse,

og elske framfor å bli elsket

For når vi gir, blir det oss gitt,

når vi tilgir, blir vi tilgitt,

og idét vi dør, fødes det evige liv

 

Frans av Assisi

 

 

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg

 

 

Vær stille, og i de stille stunder lytt etter stemmen til din himmelske Far.

Hans ord kan fornye sjelen din…

Ingen kjenner deg og dine behov slik Han gjør

 

 

Ekteskapets ti bud:

Elsk Gud av et helt hjerte

Elsk din make som deg selv

Gi deg selv uten å kreve noe igjen

Del alle gleder og problemer

Vær snar til å be om tilgivelse

Tal vel om din make

Tro det beste om din make

Ta tid til din make

Legg vinn på gjestfrihet

Ha daglig fellesskap om Bibel og bønn

 

 

Et godt vennskap er som regnbuen. Når en passe mengde av glede og tårer blir blandet, blir resultatet en fargerik bro fra hjerte til hjerte

 

 

Store og mektige er dine gjerninger,

Herre, Gud allmektig

Rette og sanne er dine veier,

du tidsaldrenes konge

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre,

og forherlige ditt navn

Alle folk skal komme og tilbe foran deg

Dine rettferdige gjerninger er blitt åpenbart

Store og mektige er dine gjerninger,

Herre, Gud allmektig

 

 

Du er gull verdt!

 

 

Hvor underlig er du i alt hva du gjør

Hvem kan dine veier forstå?

Men ett er dog sikkert, den vei du meg før´

For meg er den beste å gå

 

Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord

men du skal forstå det en gang

Urolige hjerte, hva sørger du for?

Ei prøvelsens tid er så lang

 

O, Herre, du veier i tusentall har,

Og hvilken du velger for meg

får være det samme når blott du meg tar

til himmelen sammen men med deg

 

Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd

til engang hvert ”Hvorfor” får svar

En arv uten like hos Gud har jeg fått

Det herlige håpet jeg har

 

 

Jesus, Jesus

Det skjønneste navn jeg vet

Jesus, Jesus

Jeg vil love deg i all evighet

 

Ondskapen flyr når vi nevner ditt navn

Jesus

Morgenen gryr og en sol stråler fram

Jesus

 

Ingen er så skjønn som Jesus

Ingen er så herlig som han

Ingen er så ubeskrivelig

Han er den skjønneste som finns

Han er høyt over alle og alt

 

Han er den som renset mitt hjerte

Han er den som gav min sjel nytt mot

Han er den som gir meg lys i mørket

Ingen, ingen annen enn han

Han er den som tilgir meg mine synder

Ingen, er så herlig og god

 

 

Vær ikke bekymret for i morgen,

for Gud er allerede der!

 

 

Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider

 

 

Å glede seg til noe er halve gleden

 

 

Irsk bønn:

Måtte veien gå deg i møte,

måtte du alltid ha vinden i ryggen,

måtte solen alltid skinne varmt i ditt ansikt,

måtte regnet falle bløtt på dine jorder,

og, til vi møtes igjen,

måtte Gud holde deg under sine vinger

 

 

 

Et smil tar bare et øyeblikk,

men effekten av det kan være evig

 

 

Mitt barn

Vær ikke redd og frykt ikke

for jeg er med deg,

for jeg er din Gud

Jeg gjør deg sterk

Jeg hjelper deg

og holder deg oppe

med min frelserhånd

for jeg er Herren, din Gud

Stol på meg,

Jeg vil gå med deg

Alle dager

I dag

I morgen

Og i overmorgen

Og mitt ord

det skal alltid bestå

Jeg har dagen i dag

under kontroll

Vend deg til meg

Jeg venter

og vil gjerne hjelpe deg

Bare kom til meg

med alle dine byrder

Jeg vil vise deg vei

Jeg vil ta din byrde fra deg

 

- Herren -

      

 

 

 

En hustavle

 

Det er en lykke i livet

som ikke kan vendes til lede

Det at du gleder er annen

Det er den eneste glede

 

Det er en sorg i livet

som ingen tårer kan lette

Den at det var for sent

da du skjønte dette

 

Ingen kan resten av tiden

stå ved en grav å klage

Døgnet har mange timer

Året har mange dage

 

Arnulf Øverland

 

 

De vennlige ord som sies i dag,

kan bære frukt i morgen

 

M. Gandhi

 

 

Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft

 

 

Målet for barneoppdragelsen: Karakterutvikling

Elsk barnet med en betingelsesløs kjærlighet

Ha øyekontakt med barnet

Gi barnet fysisk kontakt

Gi barnet konsentrert oppmerksomhet

Lær barnet disiplin gjennom rettledning, instruksjon, anmodninger, undervisning, eksempler, og om helt nødvendig – straff (kun ved trass)

Ta tid til å svare barnet

Gi ”jeg-budskap”

Gi oppfordringer i stedet for befalinger

Vær et godt forbilde

Innrøm feil, be om forlatelse og tilgi

Kritiser handlingen, ikke barnet

Unngå tomme trusler

Vær vennlig, men bestemt

Stimuler det beste i barnets selvbilde

Gi barnet tro på seg selv og på egne muligheter

Gi barnet rosende ord og anerkjennelse, smil og oppmuntrende kommentare (= motivasjon)

Vær tålmodig

Ikke gjør narr av barnet

Vær et åndelig forbilde og rådgiver, og en ivrig forbeder for barnet

 

 

En times omhu for en ensom venn

har aldri noen gitt forgjeves hen

Et lite ord til den som er din make

får du av glansen av et smil tilbake

 

 

Hemmeligheten til suksess er hardt arbeid.

Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste

 

Lykken er til for alle på jord

Lykken er enkel og ikke det spor

av hva vi kaller en gåte

Lykken er det du tenker og tror

Lykken er som et lite ord

som vi staver på hver vår måte

 

Inger Hagerup

 

 

Hva lærte barna mine av meg i dag?

Lærte de å stoppe opp og ta tid til å be,

eller å spise i en fart og skynde seg for å leke?

Lærte de å bli tålmodige, forståelsesfulle og snille,

eller å forhaste seg til konklusjoner, og dømme blindt?

Lærte de å fortelle venner om Guds kjærlighet for alle,

eller å fortelle ryktene de hørte i hallen?

Lærte de å stole på Gud i trøbbel,

eller til å engste seg unødvendig og bekymre seg uten å be?

Lærte de å være hjelpsomme, virksomme og fornøyd med det de har,

eller til stadig å klage og rote bort tiden?

Så de meg åpne Bibelen for å lese,

eller tenkte de at avisen var det eneste jeg trengte?

Lærte de eksempler på å leve på Guds måte?

Hva lærte egentlig barna av meg i dag?

 

 

Tilgivelsens fem språk:

 

1. Beklage: Jeg er lei for det

2. Ta ansvar: Det var galt av meg

3. Gjenopprette forholdet: Kan jeg gjøre    

   noe for å gjøre det godt igjen?

4. Omvende seg: Jeg skal prøve å ikke

   gjøre det mer

5. Be om tilgivelse: Kan du tilgi meg?

 

 

Løft dine øyne! Din himmelske Far venter på å velsigne deg – på ufattelige måter, for å gjøre livet ditt til noe du ikke trodde det kunne bli

 

 

Gud, gjør meg stille til å godta de ting jeg ikke kan forandre

Gi meg mot til å endre på de forhold jeg kan endre

Og visdom til å kjenne forskjellen

La meg leve en dag om gangen

til å bruke øyeblikkets anledning

Hjelp meg til å akseptere vanskeligheter som en vei til fred

La meg erkjenne slik Han gjorde,

denne syndefulle verden slik den er,

ikke slik jeg ville den skulle være

Sett meg i stand til å stole på at du gjør alle ting vel når vi lar Din vilje skje

La meg være tilfreds med det jeg har i dette liv,

i visshet om at jeg skal erfare den høyeste glede hjemme hos Herren

Amen

 

 

Å våge er å miste fotfestet for en liten stund

Å ikke våge er å miste seg selv

 

 

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus

 

 

Jeg ønsker deg lykke og et langt liv –

For ditt lange liv vil være min lykke!

 

 

Gud velsigne deg og tilfredsstille hjertet ditt… med Ham selv

 

 

Vi ville bekymre oss mindre om hva andre tenker om oss, hvis vi visste hvor sjelden de tenker på oss

 

 

Herre, la din vilje skje med meg i dag. Styr du mine tanker, ord og handlinger. La meg alltid høre din røst over alle de andres.

Gjør min samvittighet vàr for det som ikke er din vilje. Rens meg, og la mine motiver alltid ha sitt feste i din vilje. Amen

 

 

Lykken kommer innenfra og ikke utenfra. Derfor er den ikke avhengig av hva vi har, men hvem vi er

 

 

Jeg vil lære deg og vise deg den veien

du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg

og gir deg råd

 

 

Den beste tiden er den du deler med andre

 

 

Godta smerten

Vern om gleden

Avklar savnene

Så kan de beste

velsignelsene komme

 

 

Hold dere nær Gud,

så skal han holde seg nær dere

 

 

Det du vil at andre skal gjøre mot

deg, skal du gjøre mot dem

 

 

For verden er du kanskje bare en person,

men for én person

kan du kanskje være hele verden

 

 

Dette er dagen som Herren har gjort,

la oss fryde oss og glede oss på den

 

 

Når døren lukkes for deg,

åpner Gud et vindu

 

 

Å elske er å beundre med hjertet

Å beundre er å elske med hjernen

 

 

Jeg er i Herrens hender

 

Jeg er i Herrens hender

når dagen gryr i øst

Hver morgen han meg sender

sitt ord med lys og trøst

Hva dagen meg vil bringe

av glede og av savn

Jeg kan på bønnens vinge

få kraft i Jesu navn

 

Jeg er i Herrens hender

i alt som med meg skjer

I smil og gråt jeg kjenner

at Herren er meg nær

Om jeg i dype daler

må gå den tunge vei

Fra himlens høye saler

hans øye følger meg

 

Jeg er i Herrens hender

når dagen gryr i vest

Min synd jeg stilt bekjenner

for ham, min høye gjest

Han gir meg himlens nåde

og setter englevakt

For natten han vil råde

med hellig guddomsmakt

 

Jeg er i Herrens hender

når dødens bud meg når

Mens lyset stilt nedbrenner

fra ham jeg hilsen får

Han gir meg stav i hånde

Han gir meg trøst i sinn

Og glemt er ve og vånde

på vei til himlen inn

 

 

 

Så mange bekymringer man slipper når man bestemmer seg for ikke å være noe, men å være noen.

 

 

I vårt hjem

 

… vil vi dele latter, lek og glede, sorg og tårer, håp og tro, arv og tradisjon

… vil vi fremelske det som er spesielt for hver enkelt, og tro at alle er like verdifulle

… vil vi ta vare på hverandre, støtte hverandre og hjelpe hverandre

… vil vi tro på tilgivelse og kjærlighet som tåler en støyt

 

Vi vil tro på hverandre i vårt hjem!

 

 

 

Gled deg over de små tingene, for en dag kan du se deg tilbake og oppdage at de var de store tingene

 

Du skal være en prektig krone

i Herrens hånd

Og et kongelig hodesmykke

i din Guds hånd

Jeg, Herren din Gud

vil gjøre deg til en evig herlighet

En fryd fra slekt til slekt

Jeg skal være et evig lys for deg

Og dine sørgedager skal være til ende

Du er utvalgt av meg

til å forkynne min storhet

Jeg som kalte deg ut fra mørket

til mitt vidunderlige lys

Jeg sender deg til å forbinde dem

som har et sønderbrutt hjerte

Til å rope ut frihet for de fagne

Amen

 

 

Et godt hjerte lærer hurtig kjærlighetens språk

 

 

Et barn gjør kjærligheten større, dagene kortere, nettene lengre, bankkontoen mindre,

hjemmet lykkeligere, klærne krøllete, fortiden glemt og fremtiden verdt å leve for!

 

 

Livet er himmelsk

når man har engler som venner

 

 

Ingen ting er så avvæpnende, overraskende, gledelig eller kjærkomment som et smil. Smilet er som flørten:

Det smitter, sprer glede og setter farge på dagen

 

 

Hvis vi gir Gud det lille vi har,

kan vi stole på at det er tilstrekkelig

 

 

Kjære Gud! Takk for at du har skapt meg unik og verdifull! Takk for at du er så glad i meg! Hjelp meg til å leve livet fullt ut og være der du ønsker jeg skal være! Hjelp meg til å skinne på de mørkeste steder! Beskytt meg alltid! Løft meg opp når jeg trenger det! Og takk for at jeg er trygg hos deg! Amen!

 

 

Feire de små seirene!

Ingen seier er for liten til å feire!

 

 

Du er en helt unik og spesiell skatt! Mange mennesker trenger deg! Smilet ditt! At nettopp DU er til! Husk det!

 

 

Jeg skreiv navnet ditt på himmelen,

men vinden blåste det bort

Jeg skreiv navnet ditt i sanden,

men bølgene vasket det bort

Jeg skreiv navnet ditt i hjertet,

og der vil det stå for alltid

 

 

Jeg vil gi Gud alle mine bekymringer,

for han kommer til å være våken i natt uansett!

 

 

Senk kravene! Fordi:

1 Ingen liker perfekte mennesker

2 Du gjør deg selv syk

3 Perfeksjonisme skaper avstand

4 Du ødelegger sexlivet ditt

5 Andre får angst

6 Vennene dine vil føle seg mislykket

7 Du blir antakelig ikke et bedre

   menneske  

8 Det kan gi psykiske problemer

9 Du sløser med energien

10 Perfekt eller ego?

 

 

Fem viktige ting om bønn:

1 Bønn til Gud er et slags åndedrett

   – å puste!

2 Bønn er ikke kun for de desperate!

   Vi kan dele alt med Gud

3 Bønn endrer noe! Vi åpner våre hjerter

   for Gud, og Gud åpner seg for oss

4 Bønn er en relasjon til Gud!

   Et vennskap!

5 Bønn skaper tro! Ved å snakke med

   Gud skapes tro på ham

 

 

Menneskets nullpunkt

er Guds utgangspunkt

 

 

Dyreste Jesus, deg vil jeg elske

Like til døden elsket du meg

Deg vil jeg lyde, deg vil jeg tjene,

gi meg villig, Herre til deg

 

Gi meg, o Jesus, mer av din tålmodighet

Mer av ditt milde, ydmyke sinn!

Gi meg din kjærlighet, mot til forsaking!

Prente ditt bilde i meg inn!

 

Ta mine hender, ta mine føtter!

Øyne og ører ta, Herre kjær!

Hele mitt hjerte vil jeg gi deg

Din, bare din, Herre Jesus, jeg er

 

 

Arbeid som om du ikke trenger penger

Elsk som om noen aldri har såret deg

Dans som om ingen ser deg

Syng som om du var alene

Lev som om dette er paradis på jord

 

 

Vikingloven:

Se muligheter

Skap vinnere

Vær modig

Gi ros

Tenk positivt

Ta ansvar

Se framover

Sats på utdanning og forskning

Motarbeid misunnelse og latskap

Begynn i dag!

 

 

Venner er som bamser!

Gode å holde i og vonde å miste

 

 

Elsk hverandre,

men gjør ikke kjærligheten til en plikt

Syng og dans sammen og vær glade,

men la begge få være alene

Gi hverandre deres hjerter,

men ikke hverandres eie

For eika og sypressen

vokser ikke i hverandres skygger

 

 

Venner i tynt

Venner i tykt

Venner som gjør livet

så godt og trygt

Venner i motgang

Venner i glede

holder deg oppe

når du er nede

Venner er herlig

Venner er bra

Venner som deg

er det godt å ha

 

 

Herre, da jeg ba om lys i mitt mørke glemte jeg å takke for dine stjerner…

 

 

Det mange av oss trenger mest av alt,

er noen som får oss til å yte det vi kan

 

 

Elsk hverandre og vær romslige så dere tåler hverandres sannhet

Vær STORE så dere hviler i

hverandres tilgivelse

Vær MILDE så dere lindrer

hverandres sårbarhet

Vær ydmyke så dere høyner

hverandres tro

Vær åpne så dere kjenner

hverandres stemninger

Vær grenseløse i undring over livet

Vær trygge i Fadervårets styrke

Og kjærlighetens varme skal strø stjerner av overbærenhet over ALT dere ikke får til

 

 

De største bekymringene blir det aldri noe av

 

 

Fantastiske forhold

 

Fantastiske forhold er avhengig av

sjelelig og mentalt slektskap,

stor romanse og lidenskap,

evnen til å løse problemer,

felles interesser,

et fredfullt samliv,

at man tilfredsstiller alle behovene hos hverandre,

troskap,

at begge forbedrer seg

Ikke av sex…

 

 

Å tro er å løfte sitt blikk til de evige stjerner

Og håpe mot tvil, vite mot visdom

at skjult i de svimlende dybder

våker det en som våker og verner

Herren skal stride for dere,

og dere skal være stille

 

Et smil er nok for meg

når det kommer ifra deg

 

 

Varme hjerter, varme hjerter

Det er hva vi trenger mest

på en jord hvor gråt og smerte,

sorg og nød er velkjent gjest

 

 

Du er enestående

Du er mer verdt enn noen kan måle

Du kan noe som er spesielt for deg

Du har noe å gi andre

Du har gjort noe du kan være stolt av

Du har store, ubrukte ressurser

Du duger til noe

Du kan godta andre

Du har evne til å forstå og lære av andre

Det er noen som er glad i deg

 

Erling Førland

 

 

Det er vanskelig å være kvinne:

Man skal tenke som en mann,

oppføre seg som en dame,

se ut som en ung pike,

og arbeide som en hest!

 

 

Intet er verre enn å bli avslørt og fordømt

Intet er vakrere enn å bli avslørt og elsket

 

 

Elsk meg mest

når jeg fortjener det minst

for da trenger jeg det best

 

 

En venn er en som vet alt om deg

og som like fullt er glad i deg

 

 

Kjærlighet og godhet er aldri bortkastet

De spiller alltid en rolle

De velsigner den som mottar dem,

og de velsigner giveren

Kjærlighet er en sykdom

som ikke kan helbredes

 

 

I dag er den i morgen

du var så bekymret for i går –

og alt er bare vel!

 

 

Etter en stormdag i livet

er du et mildere menneske

 

 

Gode tanker og gode ord

sprer lykke på vår jord

 

 

 

Et livsløp

 

Et livsløp er en tråd

som ingen ende har

Men hver en dag er nøye

planlagt av vår Far

 

Og hver en dag er talt

og veldig godt beregnet

Plutselig en dag

blir tråden kuttet av

 

På jorden er det sorg

når mennesker dør bort

I himlen er det fest

Der gleder de seg stort

 

For hver et lite menneske

er elsket av vår Gud

En plan har han for alle

Hans gaver blir delt ut

 

For oss som tok imot ham

har livet fått verdi

Livet vårt er en presang

som vi til ham vil gi

 

 

Hvem som helst kan vise sympati for en venn som lider

Men det skal en fin natur til for å vise sympati for en venns suksess!

 

 

Halleluja, du bor i meg

Halleluja, jeg priser deg

Det strømmer over av liv

og glede i fra deg

Jeg frykter ingen ting,

jeg er aldri redd,

for du er med meg hver en dag,

hver en stund

Jesus, jeg priser deg

Jeg løfter mine hender til deg Gud,

og jeg priser deg

Du er så god,

og din nåde varer for alltid

 

 

 

Kyrie

 

Eg kjem med tome hender

og kneler stille ned

Kyrie Eleison, Herre, gjev meg fred

Eg kjem med trøytte lengsler

Eg kjem med redde steg

Kjære Herre Kristus, ver hos meg

 

Eg kneler framfor krossen

Eg kneler med mitt svik

Kyrie Eleison, lat meg koma slik

Eg kjem med tome tankar,

Eg kjem med alt eg har

Kjære Herre Jesus, ver mitt svar

 

Eg bøyer meg for lyset

Eg kjem med alt eg er

Kyrie Eleison, Herre, ver meg nær

Eg kjem med mot og redsler,

med all mi bleike tru

Kjære Herre Kristus, her er du

 

Eg reiser meg og kjenner

Du er og du vil gje

Kyrie Eleison, send med ut med fred

Fyll mitt liv, min tanke

Helga mine ord

Kyrie Eleison, Herre, du er stor

 

Heidi Strand Harboe

 

 

La de gode tingene få sjansen til å skje!

 

 

Takk og bønn om styrke og innsikt

 

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne

Måtte han gi mitt hjertes øye lys, så jeg forstår hvilket håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos meg som tror

Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende

Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle

 

Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord

 

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må få styrke meg i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i mitt hjerte, og jeg kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet

 

Da kan jeg sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde

 

Han som virker i meg med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det jeg ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen

 

Omskrevet fra Efes. 1, 17-23 og 3, 14-21

 

 

Veien til glede, er ikke å reise lengst mulig bort, men å finne hjem. Veien til glede, er ikke å eie mer, men å slippe mer til. Veien til glede, er ikke å drømme om et liv,... men å leve ut en drøm. Veien til glede, er ikke å be lange bønner, men å takke mer. Veien til glede, er ikke å få tiden til å gå, men å få tiden til å leve..

 

 

La freden senke seg. Kjenn på den. La den synke inn. Tillat deg å kjenne at du er akkurat der det er meningen at du skal være. Tillat deg ikke å glemme de tillitsfulle, grenseløse muligheter du og alle andre er født med. Må du bruke de gaver du har mottatt og formidle den kjærlighet som er gitt deg. Må du være fornøyd med deg selv akkurat slik du er! La denne kunnskapen synke inn i hele din kropp og tillat den å få synge, danse, beundre og elske! Den finnes for alle og enhver

 

 

Velsignelsesønske fra 400-tallet

Må Herren velsigne deg!

Må Herren gå foran deg

og vise deg den rette vei

Må Herren gå ved siden av deg

så han kan ta deg i sine armer

og beskytte deg mot farer

fra høyre og venstre side

Må Herren gå bak deg og bevare deg

fra onde menneskers falskhet

Må Herren være under deg

og løfte deg opp når du faller

og redde deg ut av snarer

Må Herren være i deg for å trøste deg

når du er mismodig

Må Herren være omkring deg

for å forsvare deg

når menneskene overfaller deg

Må Herren være over deg

og velsigne deg!

Ja, må den nådige Gud velsigne deg

i dag og i morgen og alle dine dager!

 

 

Han som gav meg livet

lover å hjelpe meg

Over dype vann

vil han bære meg

 

 

Livet handler om relasjoner

Resten er bare detaljer

 

 

Teller du år blir livet kort

Teller du dager, går livet fort

Teller du timer, varer livet en stund

Men lengst varer livet

om du nyter hvert sekund

 

Livet består ikke av å vente ut stormene.

Det handler om å lære seg å danse i regnet!

 

 

Du er voksen den dagen du tilgir din mor og din far

 

 

Den avstanden mange føler til Gud heter ikke alltid intellektuell tvil.

Kanskje det handler om uopplevd kjærlighet.

Har du noen gang latt deg elske av Gud?

 

 

Gud behøver ikke alltid å søkes.

Iblant så holder det å slippe taket,

og kjenne at han bærer

 

 

Den korteste veien til et annet menneske, er et smil

 

 

Møt meg! Ikke møt dine forestillinger om meg

 

 

Alle disse dagene som kom og gikk

– ikke visste jeg at de var livet

 

 

Godt nok, og takk for det!

 

 

Kast alle bekymringer på ham,

for han har omsorg for dere

 

 

Kom nære meg

 

Kom nære meg, mitt kjære barn,

kom nære meg

Du finner hvile i min favn,

kom nære meg

Jeg skapte himmel, hav og jord

og duker nå for deg mitt bord.

Kom nære du som hungrer,

jeg vil mette deg

 

Kom nære du som tviler her,

kom nære meg

Du som ei vet hvor veien bær’,

kom nære meg

Et evig liv jeg gir deg her

Til himmelen jeg veien er.

Kom nære meg, du tvilende,

kom nære meg

 

Kom nære du som sorgtung er,

kom nære meg

Du som på tunge byrder bær’,

kom nære meg

Jeg bar en gang et kors for deg,

så inderlig jeg elsker deg.

Kom nære meg, min venn,

og jeg skal bære deg

 

Kom nære du som plaget er,

kom nære meg

Du som av synd besmittet er,

kom nære meg

Jeg kjenner deg, og har deg kjær

Se mine hender merket bær’.

Kom nære meg, min venn,

og jeg skal hele deg

 

Vil du til himlen noen gang,

kom nære meg

Vil du ta del i Lammets sang,

kom nære meg

Vil du stå brud i himmelen,

så kle deg i forsoningen.

Da skal for evig du

få være nære meg

 

 

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv

 

Le mye

Utvikle deg selv

Styrk selvfølelsen

Ta vare på deg selv

Ta opp ting i beste mening

Ikke ta deg selv så høytidelig

Du må like deg selv for å ha noe å gi en annen

Kjenn deg selv – dine styrker og begrensninger

Omgi deg med ting som gleder og folk som vil deg vel

Utrett noe – utdannelse, jobb, hobby, lær noe nytt, gjør noe for andre

Styrk selvfølelsen hos andre – partner, barn, venner, kolleger

Les noe oppbyggende i Bibelen eller i andre bøker

Vit at du er verdifull, og at mange er glad i deg

Våg å ”utsette” deg for andre mennesker

Kjenn, forstå og lytt til dine følelser

Vær tilpass med deg selv

Ta ansvar for eget liv

Tenk gode tanker

Hold deg i form

Vær positiv

Smil

 

 

Hva lever vi for, om ikke det er for å gjøre verden litt mindre vanskelig for hverandre?

 

 

Som når et barn kommer hjem

om kvelden,

og møtes av en vennlig favn,

slik er det for meg å komme til Gud,

jeg kjenner at her hører jeg hjemme!

Det er en plass i Guds store rom,

en plass som venter på meg.

Ja, jeg kjenner, her er jeg hjemme,

jeg vil være et barn i Guds hjem!

 

 

Ei å være to i lag med

 

Fint med ei å gå på tur i lag med

Fint med ei å være sur i lag med

Fint med ei å ha en hund i lag med

Ha ei stund i lag med

Ta en blund i lag med

Fint med ei å være glad i lag med

Eller være stiv og sta i lag med

Fint med ei å være snill i lag med

Tie still i lag med

Være til i lag med

 

Være to i lag og tie still

Være to i lag og være til

 

Fint med ei å ha det flott i lag med

Ei en òg kan ha det smått i lag med

Ei å dele styr og stell i lag med

Dele fell i lag med

Dele gjeld i lag med

Ei som en kan være blid i lag med

Ei en kjenner seg helt fri i lag med

Ei som en kan holde fred i lag med

Og kan le i lag med

Hogge ved i lag med

 

Være to i lag og kunne le

Være to i lag og hogge ved

 

Fint med ei å få en prat i lag med

Eller få et mål med mat i lag med

Ei å ro en liten båt i lag med

Være våt i lag med

Kjenne gråt i lag med

Ei som en kan ta en trall i lag med

Eller snuse på konvall i lag med

Ei å se det gro i lag med

Være god i lag med

Være to i lag med

 

Være to i lag og ikke sju

Være to i lag med ei som du!

 

 

 

Livets hemmelighet er at alt vi er og har, er en nådens gave vi skal dele

 

 

Tenk på dette:

 

I dag har vi høyere bygninger og bredere veier, men kortere lunte og skylapper

Vi bruker mer, men nyter mindre

Vi har større hus, men mindre familie

Vi har flere kompromisser, men mindre tid

Vi har større viten, men mindre dømmekraft

Vi har mer medisin, men dårligere helse

Vi har økt våre materielle eiendeler,

men redusert våre verdier

Vi snakker mye, og hater for mye,

og elsker lite

Vi nådde månen, og vendte tilbake

Men vi finner det vanskelig å krysse vår egen gate og møte våre naboer

Vi har beseiret det ytre rom,

men ikke vårt indre rom

Vi har høyere inntekt, men lavere moral

Dette er tiden med større frihet, men med mindre glede

Med mye mat, men med mindre næring

Dette er en tid med store hus, men med flere mislykkede hjem

 

Derfor dette forslaget fra i dag:

 

Du skal ikke gjemme noe til en spesiell anledning, for hver dag du lever er spesiell!

Søk etter innsikt, les mer, sitt på terrassen din og nyt utsikten, uten å bekymre deg for dine behov!

Bruk mer tid på familien din, spis livrettene dine og besøk steder du liker

Livet er en kjede av gledesmomenter, det er ikke kun overlevelse

Spar ikke på din beste parfyme – bruk den hver gang du har lyst!

Skriv det brevet eller den mailen du hadde tenkt å skrive ”en vakker dag” i dag!

Fortell familien din og vennene dine hvor glad du er i dem

Ikke utsett noe som sprer glede og latter i et liv!

Hver dag, time og minutt er spesielt!

 

 

Forelskelse

er blendende

og skremmende,

rørende og forførende.

Den gjør oss villere,

men snillere

Vi blir venere og penere

Og noe likere.

Og mye, mye rikere

 

 

Ensom, det er å være opptatt av seg selv og sitt

 

 

De tre viktige ingrediensene i lykke, er noe å gjøre,

noen å elske, og noe å håpe på

 

 

Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet.

Ingen kommer til Faderen uten ved meg

 

 

Guds tilgivelse og kjærlighet finnes for deg som om du var den eneste personen i verden

 

 

Hvis vi gir Gud det lille vi har,

kan vi stole på at det er tilstrekkelig

 

 

 

Bønn

 

Gud, jeg vet jeg er en synder. Jeg vet jeg fortjener konsekvensene for mine synder. Men jeg tror at Jesus døde for mine synder på korset, og oppstod til min rettferdiggjørelse. Jeg stoler på Jesus Kristus som min Herre og Frelser. Jeg tror at hans død og oppstandelse kan gi meg tilgivelse. Jeg vil ta imot Ham, og bekjenne Ham som min personlige Frelser. Takk Herre, for at du har frelst meg og tilgitt meg! Amen!

 

 

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far

 

 

Deg å få skue

 

Deg å få skue er salighet, det

Gud, vær det syn som mitt hjerte vil se

vær du for tanken min dyreste skatt,

lyset som stråler ved dag og ved natt!

 

Vær du min visdom, min sannhet og trøst,

tal du det levende ord med din røst!

Far, la meg være barn her hos deg.

Kom til meg, Herre, ja, bo du i meg!

 

Vær du i striden mitt skjold og mitt sverd;

vær du det merket som viser mitt verd,

ly for min sjel, den tryggeste vakt;

løft meg mot himlen, du makt i min makt!

 

Rikdom og ære som mennesker gir,

er ikke mer enn den morknende pir

Du er min arv som varer til sist,

himmelske konge, det vet jeg for visst

 

Konge i evighet, la du meg da

seirende inn i ditt rike få dra!

Vær du min tro, det håper jeg her

til jeg får skue din herlighet der

 

 

Modenhet kommer ikke med alderen.

Det kommer ved at man aksepterer sitt ansvar

 

 

Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn

 

 

Ekte sjenerøsitet er å gjøre noe hyggelig for noen uten at de skjønner det

 

Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile

 

 

De ti bud

Fra 2. Mosebok, 20

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg

2) Du skal ikke misbruke Guds navn

3) Du skal holde hviledagen hellig

4) Du skal ære din far og din mor

5) Du skal ikke slå i hjel

6) Du skal ikke bryte ekteskapet

7) Du skal ikke stjele

8) Du skal ikke tale usant om din neste

9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom

10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

 

 

 

Livets lære

 

Barn som er vant til spydigheter

lærer å bli usikre

Barn som er vant til kritikk

lærer seg å fordømme

Barn som er vant til mistillit

lærer å fare med fusk

Barn som er vant til motvilje

lærer seg å hate

Barn som er vant til hengivenhet

lærer å bli glad i andre

Barn som er vant til oppmuntring

lærer å vise tillit

Barn som er vant til oppriktighet

lærer å skjelne sannhet fra løgn

Barn som er vant til ros

lærer å påskjønne andre

Barn som er vant til hjelpsomhet

lærer å vise omtanke

Barn som er vant til å lese

lærer seg å tenke

Barn som er vant til tålmodighet

lærer å vise forståelse

Barn som er vant til harmoni

vil finne kjærlighet og skjønnhet

 

 

 

Jesus sier: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre

 

 

Husk at du finnes bare i ett eksemplar!

 

 

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv

 

 

Hun som leser dette er vakker, stilfull og sterk, og jeg er veldig glad i henne.

Kjære Gud, hjelp henne til å leve livet fullt ut, og bli noe større enn hun selv forventer. Hjelp henne til å skinne på de mørkeste steder.

Beskytt henne alltid. Løft henne opp når hun trenger det, og sørg for at hun aldri føler seg utrygg.

Glad i deg!

 

 

Noen kjæresteråd:

God gammeldags høflighet

Kjærlighetserklæring på lapp eller sms, e-post eller i brev

Sov som single iblant

Hold på interessene og hobbyene deres

Kle deg opp

Ikke legg deg sint

Ta en liten svingom på stuegolvet

Ha det gøy – gjør noe kjekt

Gi komplementer

Hold hverandre i hånda

Dropp sytingen

Vær omtenksom

Snakk med hverandre

Snakk om sex

Ta konfliktene når de kommer

Ha tro på deg selv

Jobb aktivt med forholdet

 

 

Kast på Herren det som tynger deg,

han vil sørge for deg!

 

 

Gud vil åpne himmelens sluser for deg og utøse en slik velsignelse for deg at det ikke er rom nok til å ta imot den!

 

 

Snakk med folk om det de er gode på,

og de vil bli enda bedre

 

 

 

Barnet

 

Ingen er vakrere, mer sjarmerende, blidere eller mer fornøyelig.

Ingen er mer skrikete, sint,

slitsom eller krevende.

Ingen gjør oss svakere, sterkere,

mer fortvilet eller gladere.

Ingen elsker vi høyere.

Det er et under…

Hva som helst, alt sammen, lite eller stort,

blir et eventyr når du deler det med den rette personen

 

 

 

Den apostoliske trosbekjennelse

 

Jeg tror på Gud Fader,

den allmektige,

himmelens og jordens skaper

 

Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget

ved Den Hellige Ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fòr ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fòr opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,

en hellig, alminnelig kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv

 

Jeg er trygg hos deg

Jeg får be til deg

Jeg får lovsynge ditt navn

Du har tid for meg

når jeg søker deg,

min Herre, min Gud

 

 

Den nikenske trosbekjennelse

 

Vi tror på én Gud, den allmektige Far,

som har skapt himmel og jord,

alt synlig og usynlig.

 

Vi tro på én Herre, Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn,

født av Faderen før alle tider,

Gud av Gud, lys av lys,

sann Gud av sann Gud,

født, ikke skapt,

av samme vesen som Faderen.

Ved ham er alt blitt skapt.

For oss mennesker og til vår frelse

steg han ned fra himmelen,

og ved Den Hellige Ånd

og av jomfru Maria

ble han menneske

av kjøtt og blod.

Han ble korsfestet for oss

under Pontius Pilatus,

led og ble begravet,

oppstod den tredje dag etter skriftene

og fòr opp til himmelen,

sitter ved Faderens høyre hånd,

skal komme igjen i herlighet

for å dømme levende og døde,

og hans rike skal være uten ende.

 

Vi tror på Den Hellige Ånd,

som er Herre og gjør levende,

som utgår fra Faderen og Sønnen,

tilbes og æres sammen med

Faderen og Sønnen,

og som har talt gjennom profetene.

Vi tror på én hellig,

allmenn og apostolisk kirke.

Vi bekjenner én dåp til

syndenes forlatelse

og venter de dødes oppstandelse

og et liv i den kommende verden.

Det er svært få mennesker som virkelig lever i dag - de fleste forbereder seg på å leve i morgen

 

 

Gode venner er engler som løfter oss opp igjen når våre vinger har glemt hvordan det er å fly

Takk…

Takk for den kjærlighet

og godhet du viser meg

Takk for din omtanke

og ditt varme hjerte

Takk for fine ord og

for at du forstå

Takk oppmerksomhet

og at du er min venn

Listen ville bli lang

hvis jeg skulle fortelle deg

alt jeg har å takke deg for…

Takk for at du er min!

Jeg elsker deg!

 

 

 

Ikke mist motet – enhver som har kommet dit han er, startet der han var

 

 

Områder hvor det er viktig å ha riktige holdninger:

 

1. Verdien av tid

2. Verdien av utholdenhet

3. Tilfredsstillelsen ved å arbeide

4. Verdigheten over enkelhet

5. Verdien av karakterstyrke

6. Kraften i godhet og vennlighet

7. Eksempelets makt

8. Pliktens kall

9. Visdommen ved å være økonomisk

10. Tålmodighet som en dyd

11. Utviklingen av talenter

12. Gleden av å skape eller sette i gang noe nytt

 

Marshall Field

 

 

Våg å være ærlig, våg å være fri

Våg å føle det du gjør, si det du vil si

 

 

Det er mange som får gode råd,

men det er bare de vise som tar imot og får noe ut av det

 

 

Du vil aldri ta en viktigere avgjørelse enn å velge den du skal gifte deg med

 

 

Å leve er å ta sjanser:

Å le er å risikere å bli regnet for å være dum

Å gråte er å risikere å bli regnet som sentimental

Å nærme seg andre er å risikere å bli involvert

Å avsløre følelser, er å risikere å avsløre ens virkelige jeg

Å fortelle andre om sine idéer og drømmer er å risikere å bli hånet

Å elske er å risikere å ikke bli elsket tilbake

Å leve er å risikere å dø

Å håpe er å risikere fortvilelse

Å forsøke er å risikere å mislykkes

Å spille livets spill til fulle,

inkluderer det å ta en sjanse!

 

 

Hemmeligheten bak suksess er å være nøye med å gjøre de vanlige tingene uvanlig bra

 

 

Herre, når jeg tar feil, gjør meg villig til å forandre meg

Når jeg har rett, så gjør meg lett å leve med

Styrk meg slik at det jeg gjør blir et forbilde som lyser sterkere enn min stilling

 

 

Livet er Guds gave til deg. Måten du lever det på, er din gave til Gud

 

 

Hindringer er de fryktelige tingene du ser når du fjerner blikket fra målet

 

 

Personlig lykke er lettest å oppnås ved å bringe lykke til andre

 

 

Kjære Gud. Du har skapt meg, jeg vil gjerne gjøre noe for deg. Hjelp meg til å gjøre din vilje, og til å være et godt medmenneske.

Takk for at du er god mot meg

Takk Jesus for at du elsker meg og har frelst meg. Lær meg å vandre i dine fotspor

Hellige Ånd, kom inn i mitt sinn og styrk meg. Takk for at du utruster meg og leder meg

 

 

Halvparten av problemene i livet kan spores tilbake til situasjoner der man sa ja for fort, eller der man ikke sa nei i tide

 

 

Hvis du ikke står for noe, vil du lett falle

 

 

Av hjertet jeg sender en solstråle av sted

Den er til for å lyse opp hverdagen med

Legg den til hjertet og kjenn varmen fra den

Ta smilet frem og nyt dagen, min venn

 

 

Godta partnerens grenser…

Og la dine egne grenser avgjøre dine valg

 

 

Livet er den største gave.

Bare synd at så mange aldri rekker å pakke den ordentlig ut

 

 

Gå i fred, tjen Herren med glede!

 

 

Du oppdager ikke nye hav før du har mot til å miste kysten av syne

 

 

Tiden er en verdifull gave fra Gud;

så dyrebar at den bare blir gitt oss et øyeblikk av gangen

 

 

Glede er ekkoet av Guds liv inni oss

 

 

Du er Guds skapte skjønnhet,

og fokuset for hans hengivenhet og fryd

 

 

 

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på egen forstand!

Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett

 

 

Når sjelen vår er full av fred og glede, betyr omstendighetene relativt lite

 

 

Måtte du la Guds kjærlighet lede deg gjennom

de spesielle planene Han har for livet ditt

 

 

Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge

 

 

Mist ikke fokus!

 

 

Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs,

men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet

 

 

Du er sterk når du har et stort hjerte!

 

 

La ikke tanken på å nå målet skygge for gleden ved å være underveis

 

 

Herren er god. Hans barmhjertighet varer evig,

og fra slekt til slekt varer hans trofasthet

 

 

Du er verdifull

Din verdi kan ikke måles i noe

Det ligger muligheter i deg

Talenter som du kanskje ikke har oppdaget ennå

Gode tider ligger og venter på deg

Du er verdifull

Ikke på grunn av noe du har gjort,

mål du har nådd,

eller seire du har vunnet

Du er verdifull

fordi du er nettopp deg

Våger du tro på det?

Tro at du er elsket

akkurat som du er,

med de tankene og følelsene du har,

både de du har delt med andre

og de som bare du vet om

Du er verdifull

Bare du er deg

Det var en grunn

til at nettopp du ble til

Gud og mennesker

har store tanker om deg

Ikke krav eller forventninger

som du ikke kan leve opp til,

men likevel store tanker

Gode tanker

Muligheter

Nye veier

Du er verdifull

Ikke alt skjer av en årsak

Mye er meningsløst,

men en kan vokse på erfaringer

Bli sterkere

Finne styrke i å være svak,

i å slippe alt,

og våge å føle

Finne mot til å være den man er

Du er verdifull

Du kan slutte å prøve så hardt

Du trenger ikke å gjøre deg

fortjent til noe

Trenger ikke bevise noe

Er du trett, kan du få ny kraft

Har du ingen krefter,

vil du få stor styrke

Du er verdifull

Du er deg,

og det holder

Livsinstruksjoner:

 

 

Gi mennesker mer enn hva de forventer seg,

og gjør det for at du liker det

 

 

Tro ikke på alt du hører,

spander ikke alt du får,

og sov ikke så mye som du skulle ønske

Når du sier: ”Jeg elsker deg”

si det med mening

Når du sier: ”Jeg er lei meg”

se personen i øynene

Tro på kjærlighet ved første øyekast

Elsk dypt og pasjonert

Du kan bli såret, men det er den

eneste måten å leve livet komplett

Forulemp ikke!

Snakk sakte, men tenk fort

Om noen stiller et spørsmål som du ikke

vil svare på, le og spør heller:

”Hvorfor vil du vite det?”

La ikke en liten misforståelse ødelegge et godt vennskap

Når du oppdager at du har gjort en feil, rett det opp med en gang

Smil når du svarer i telefonen,

den som ringer merker at du smiler

Spander litt tid alene

Åpne din favn for forandringer,

men gi ikke slipp på dine verdier

Husk at stillhet er det beste svaret enkelte ganger

Lev et godt og verdifullt liv

Når du blir gammel og minnes det som har vært, kan du nyte det en gang til

Tro på mennesker,

men lås alltid bilen din

Del med deg av alt du vet,

unntatt sladder

Avbryt aldri noen som begynner

å vise deg sin fortrolighet

En gang om året,

dra til en plass du aldri har vært tidligere

Om du tjener mye penger,

invester dem for å hjelpe andre

mens de fortsatt er i livet

Vær en god venn,

og ønsk dine medmennesker alt godt

Spre glede rundt deg,

og vær raus med komplimenter

 

 

Er det ikke rart…?

 

Er det ikke rart at en 500-lapp virker så mye når vi skal gi kollekt,

men virker så lite når vi skal shoppe?

Er det ikke rart at 2 timer virker så lenge når vi er i kirka,

og så kort når vi ser en god film?

Er det ikke rart at vi ikke alltid finner ord når vi ber,

men vi har ingen problemer med det når vi snakker med en venn?

Er det ikke rart at det ofte er vanskelig og kjedelig å lese et kapittel i Bibelen,

men at det er så lett å lese 100 sider i en roman?

Er det ikke rart at alle vil sitte på første rad på en konsert,

men gjør det de kan for å sitte på bakerste benk i kirka?

Er det ikke rart at vi trenger å vite om et arrangement i kirka 2-3 uker i forveien

slik at vi kan skrive det ned i kalenderen,

men at vi kan justere livet i siste minutt for andre anledninger?

Er det ikke rart hvor vanskelig det er å lære fakta om Gud for å dele med andre,

men hvor enkelt det er å lære, forstå og gjenta sladder?

Er det ikke rart at vi tror alt vi leser i blader og aviser,

men vi stiller spørsmål til det som står i Bibelen?

Er det ikke rart at alle vil til himmelen, men ikke alle vil tro,

gjøre eller si noe for å komme dit?

Er det ikke rart at vi deler vitser, sladder og annet hele tiden,

men vi nøler med å dele Guds ord med andre?

Det er rart… Er det ikke?

La oss åpne øyne og hjerte for Gud!

La oss dele – penger, tid og kjærlighet

 

 

Tenk positive tanker

Si positive ord

Gjør positive handlinger

Og det positive gror

 

 

 

ADVARSEL: Bibellesning kan føre til tap av angst og frykt, redusert appetitt for løgn, bedrag, å stjele, hat, sinne og misunnelse. Symptomer inkluderer: Øket følelse av kjærlighet, fred, medfølelse og tilfredshet. Symptomene vedvarer, bare pris Herren, så vil bivirkningene komme i form av glede

 

 

Det er værhardt dette livet, så la oss leve i ly av hverandre!

 

 

Et smil kan gjøre underverk

 

 

Gud elsker en glad giver!

Du kan gi penger, gaver, men også tid, bønn og kjærlighet!

Det følger velsignelser med å dele Guds kjærlighet!

 

 

Et vennlig ord gir ekko i det uendelige…

 

 

Let ikke etter store ord når en klem er nok

 

 

Herre, velsign meg og bevar meg!

Herre, vær meg nådig og gi meg fred!

Herre, la meg være til glede og velsignelse!

Herre, vær med meg og hold min hånd!

Herre, takk for din store kjærlighet!

 

 

Litt synd at vi mennesker ikke kan bytte problemer.

For alle vet jo nøyaktig hvordan andres problemer skal løses!

 

 

 

Kjærligheten er tålmodig.

Kjære Gud, lær oss å vente når du ikke svarer.

Lær oss å gi andre mennesker rom til å være seg selv,

også når det ikke passer oss

 

Kjærligheten er velvillig.

Kjære Gud, lær oss din gode vilje for vårt liv.

Gi oss vilje til å tjene deg

med hele oss, også når det koster ære og krefter,

og din vilje ikke er vår vilje

 

Kjærligheten misunner ikke.

Kjære Gud, hjelp oss å unne mennesker rundt oss alt godt,

også de som står i veien for våre ønsker og våre følelser,

og mennesker som lykkes der ikke vi lykkes

 

Kjærligheten skryter ikke.

Kjære Gud. Hjelp oss å være takknemlige for våre sterke sider og evner,

som alt er gaver fra deg.

Lær oss å bruke oss selv til å ære deg og tjene vår neste

 

Kjærligheten er ikke hovmodig.

Kjære Gud, vis oss hva det er å være ydmyke og samtidig stolte.

Lær oss å være stolte av hverandre

og å glede oss over ditt verk

 

Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig.

Kjære Gud, lær oss å leve i ærlig nærhet til mennesker vi er knyttet til

I kjærlighet, vennskap, slektskap og fellesskap

 

Kjærligheten søker ikke sitt eget.

Kjære Gud, vi ber deg om at vi må bli styrt av din gode vilje

og det som tjener medmenneskene våre,

og ikke av kyniske planer om å vinne makt og framgang

 

Kjærligheten blir ikke oppbrakt.

Kjære Gud, takk for at du har gitt oss et spennende spekter av følelser.

Hjelp oss til å forstå at andre tenker og handler annerledes enn oss

 

Kjærligheten gjemmer ikke på det onde.

Kjære Gud, gi oss evne til å tilgi

og å glemme både andres feil og våre egne

 

Kjærligheten gleder seg ikke over urett,

men har sin glede i sannheten.

Kjære Gud, lær oss å leve åpent og sant,

også når det svir å være sannferdig og koster å være ærlig

 

Kjærligheten utholder alt.

Kjære Gud, vi ber deg om at vår kjærlighet kan gi framtid og håp

til mennesker som lever i en ond og vanskelig hverdag

 

Kjærligheten tror alt.

Takk Gud, for at du tror på oss. Hjelp oss til å tro uten å vite.

La vårt forhold til andre være preget av kjærlighet

uten hensyn til hvilket rykte og status de har

 

Kjærligheten håper alt.

Takk Gud, for at du gir grunn til å håpe.

Vis oss hvordan vi kan dele håpet med andre

 

Kjærligheten tåler alt.

Takk Gud, for alt du tålte for vår skyld.

Lær oss å gjøre kjærligheten slitesterk

 

Kjærligheten faller aldri bort.

Takk, Gud, for at kjærligheten din er evig og uforanderlig

 

Kjære Gud. Vi ber deg for dem som lever midt i hatet

og ikke vet hva kjærlighet er.

Kom til dem som har båret byrdene av andres dobbeltmoral

og selvgode religiøsitet.

Send mennesker som kan gi dem mot til å leve videre,

inn i livet deres

 

Kjære Gud. Vi kommer fram for deg

og ber deg bruke oss til å gi kjærligheten ny kraft i en verden

som ofte glemmer hva virkelig kjærlighet er

 

Herre, hør vår bønn

 

 

Takk!

Hvordan skal jeg kunne gi igjen for den kjærligheten du gav? Hvordan kan jeg gjøre meg fortjent – ta imot den nåden du viste meg? Jeg vil så gjerne leve for deg, men gang på gang svikter jeg. Ber om tilgivelse hver dag, men glemmer det du har sagt. Likevel sier du: ”Prøv igjen, jeg elsker deg så høyt at jeg gav livet mitt for at du skulle gå fri!” Burde egentlig si fra meg alt sammen, for jeg fortjener ikke en tanke fra deg i det hele tatt. Men jeg har sett hvordan du hjelper og bærer gjennom alt. Livet har jeg fått i gave to ganger av deg. Kommer jeg noen gang til å forstå fullt ut det du gjorde for meg på Golgata? Takk, Herre! Takk!

 

 

Du står der og ser på en avgrunn så svart

Du knytte nevan til hjertet blir hardt

Alt har du mista i svimlandes fart

 

Sorglause daga med varme og ro

Avløyst av skriket, av tomheta no

Kan bare be dæ: Husk vi e to

 

Lov mæ du aldri gir opp et sekund

Av livet, av trassen, det finst ingen grunn

Og lov mæ at latteren din aldri dør ut

Din varme og villskap må aldri ta slutt

 

Jørn Hoel

 

 

Har du byrder du ikke kan bære?

Problemer som tynger deg ned?

Er det ingen som ser dine tårer?

Og blikket som tigger om fred?

 

Like ved deg, mellom skyggene står Jesus

Alle smerter, alle sorger er han vàr

Ser du etter, vil du finne at der står han

For å lette alle byrdene du har

 

 

Kjærligheten er en tilstand hvor et annet menneskes lykke er livsviktig for din egen

 

 

Du vet vel om at du er verdifull

At du er viktig her og nu

At du er elsket for din egen skyld

For ingen annen er som du

 

 

 

Dagen i dag

 

Dagen i dag er en merkelig dag

Den er din

Dagen i går slapp deg ut av hendene

Den kan ikke få annet innhold enn det som du alt har gitt den

Dagen i morgen har du ikke noe løfte om,

Du vet ikke om du kan regne med å rå over den

Dagen i dag har du

Det er det eneste du er sikker på

Du kan bare gi den innhold som du vil

Benytt deg av det

I dag kan du glede et menneske

I dag kan du skrive en hilsen til en god venn eller til ditt hjem

I dag kan du vende deg til Gud og gi Ham rådighet over ditt liv

I dag kan du leve slik at noen i kveld

takker Gud for at du er til

Dagen i dag er betydningsfull

Den er din

 

 

Oppskrift på en god familie

 

2 søte, modne foreldre

2-8 barn

1 kopp omsorg

2 kopper ærlighet

2 kopper samarbeid

4 kopper forståelse

10 kopper sympati

1 ½ kopp husarbeid

 

Bland alle ingrediensene godt sammen og tøm dem i et middels stort hus. Strø rikelig med kjærlighet over og rør godt rundt hele livet

 

 

Takk Gud, for at du alltid er med meg, våker over meg og går sammen med meg

 

Kjære Gud, la meg få være stille sammen med deg. La meg få puste ut, bare være

 

Takk Gud, for at jeg er skapt i ditt bilde, og for at du ser meg gjennom Jesus. Takk for at du har skapt meg enestående og verdifull. Takk for at du elsker meg

 

Takk Gud, for livet, og takk for at jeg får være ditt barn. La meg holde fast på frelsen, og hjelp meg til å våge å begynne på nytt når jeg faller. Takk for din ubegrensede nåde og tilgivelse. Hjelp meg til å stole på deg, ha tillit til deg

 

Kjære Gud, hjelp meg til å stenge av det som forstyrrer meg nå, og bare være oppmerksom på deg og det du vil meg

 

Takk Gud, for at du er med meg i motgang og prøvelser. Hjelp meg til å motstå fristelser. Takk for at du renser meg for alt urent. Hjelp meg til å akseptere livet slik det er. Vær med meg i troens kamp, tvil og prøvelse. Veiled meg i mine avgjørelser. Gi meg livsmot og livslyst

 

Kjære Gud, la meg drikke av din kilde – kilden som gir liv. La meg vente på deg

 

Takk Jesus for at jeg ikke trenger å være bekymret, for du er med meg. Takk for at jeg kan få legge meg ned og hvile, og hente ny kraft hos deg uten å gjøre noe. Takk for at jeg er i dine hender, og takk for at du vil det beste for meg. Takk for at du fryder deg og gleder deg over meg

 

Kjære Gud, jeg kommer til deg – uten ord, for ord er ikke nødvendige overfor deg. Takk for at du ser mitt hjerte

 

Takk Gud, for kjærligheten du har gitt meg. Hjelp meg til å elske meg selv og andre slik som du elsker oss alle

 

Takk for kjærligheten fra deg, fra min familie og fra mine venner. Det er den kjærligheten jeg lever av

 

Takk Gud, for Jesus og frelsen. Hjelp meg til å våge å fortelle om Jesus og hans kjærlighet til andre. La meg få være et redskap for deg, og gi videre den kjærligheten jeg får. Hjelp meg til å se dem som trenger min kjærlighet og oppmerksomhet. Vis meg mitt ansvar

 

Kjære Gud, jeg kommer til deg med mine drømmer, håp og lengsler. Du kjenner meg, og vet hva jeg ønsker. Takk for det

 

Kjære Gud, jeg kommer til deg med mine innerste hemmeligheter. Du vet alt, tilgir meg, og ønsker meg alt godt. Takk

 

Kjære Gud, jeg kommer til deg med min tro for at du vil være med meg og mine kjære. La meg få være til velsignelse for andre, trøst meg og alle mine i vonde stunder, og kall på mine kjære som trenger din frelse

 

Takk Gud, for at du er med meg når tomhet og tvil, angst og krise preger meg og kaster skygger over min tilværelse. Takk for at du oppmuntrer meg når jeg er ensom, og når jeg ikke føler meg god nok. Takk for at du trøster meg når jeg mister eller savner noen. Takk for at du er hos meg når livet føles svart og tapper meg for kraft og mot

 

Kjære Gud, la meg få puste ut ondskap og uro, bekymringer og oppgitthet. La meg få puste inn ditt hellige nærvær, din godhet og fred, kjære Gud

 

Takk Gud for Jesus sin seier over ondskapen og døden. Takk for din fred. Takk for at du gir meg liv og håp

 

Kjære Gud, la det jeg ikke kan fatte med tanken få gro og modne i stillheten. Takk for Den Hellige Ånds åpenbaring

 

 

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

 

 

Hvis et barn lever med kritikk

lærer det å fordømme

Hvis et barn lever med fiendskap

lærer det å sloss

Hvis et barn lever med spått

lærer det å bli sky

Hvis et barn lever med skam

lærer det å føle skyld

 

Hvis et barn lever med toleranse

lærer det å bli tålmodig

Hvis et barn lever med oppmuntring lærer det tillit

Hvis et barn lever med lovord

lærer det å verdsette

Hvis et barn lever med ærlighet

lærer det å bli rettferdig

 

Hvis et barn lever med trygghet

lærer det å tro

Hvis et barn lever med anerkjennelse lærer det å like seg selv

Hvis et barn lever med bifall

og vennskap lærer det å finne kjærligheten i verden

 

 

Det eneste man virkelig kan gi bort er litt av seg selv!

 

 

Bekymring er en byrde Gud aldri har ment vi skal bære

 

 

Deiligst av alle gleder

er gleden for slett ingen ting

Ikke for noe du kan eller vil

Gleden for intet og gleden for alt

Gleden fordi du er til

 

 

Du omgir meg på alle sider

Og du holder meg i din hånd

Som en mor trøster sitt barn,

således vil jeg trøste dere

 

 

Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen av den slik at dere kan tåle den

 

 

Jesus, Jesus

Ingen kan være det du er for meg,

gjøre det du gjør for meg,

elske slik du elsker meg

Ingen, ingen

 

Jesus, Jesus

Jeg vil av hjertet fortelle deg

hvor inderlig jeg elsker deg

Jesus, ta imot min kjærlighet

 

 

Husk at lykken ikke er noe mål

men en måte å reise på

 

 

Du er verdifull

Det fineste Gud har skapt

Så sørg for at ingen ting av deg går tapt

Du er verdifull, og du passer kjempebra

til akkurat det han vil bruke deg til i dag

 

Du er unik, en brikke i et puslespill

Og der passer ingen, ingen andre inn

For han som har skapt deg, han har gjort deg spesiell

fordi han vil at du skal fylle plassen din

 

Hans Inge Fagervik

 

 

Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

 

 

Herre, du hører hva de hjelpeløse ønsker, du vender øret til og gir dem mot

 

 

Livsveven

 

Ikke før veven har stilnet

og skyttelen sluttet å gå

vil Gud trekke teppet til side

og la oss riktig forstå

at også de mørke tråder

som de lyse bånd

var helt nødvendige for mønsteret

i Mesterens mektige hånd    

 

 

Tilbakeblikk

Tenk ikke for mye på det som var

og som ligger langt tilbake

Tenk heller på alt det gode du har

og ikke på alt du måtte forsake

Så prøv å huske de gode minner

før også de i ditt liv forsvinner

Ta vare på livets lyse sider

så får du en indre fred omsider

 

 

Vi klarer oss fint hvis vi hver dag bare

bærer dagens byrde… Men byrden blir

for tung for oss hvis vi bærer om igjen

byrden fra i går, og i tillegg plusser på

morgendagens byrde før vi trenger å

bære den

 

 

Vær modig og sterk! La deg ikke skremme og mist ikke motet!

For Herren din Gud er med deg i all din ferd!

 

 

Vær ikke redd, for jeg er med deg.

Se deg ikke engstelig omkring, for jeg

er din Gud! Jeg gjør deg sterk og

hjelper deg, ja holder deg oppe med

min frelserhånd

 

 

Kjærlighet måles ikke etter hvor mange ganger vi rører hverandre,

men etter hvor mange ganger vi når hverandre

 

 

Ta et skritt i tro, og kjenn om du har fred

 

Bare du er deg.

Derfor er du så verdifull!

 

 

Kjærligheten er dyp som havet.

Jo mer den gir, desto mer har den i behold

 

 

Hvorfor?

 

Visdom er ikke å vite alle svar til problemene hver dag

Ikke å vite hvorfor dette har skjedd med meg og ikke med noen andre

Ikke å samle all kunnskap denne verden kan tilby

Men å vite at bak selve livet, nå og for alltid

er Gud suveren, og selv om jeg kanskje ikke forstår

jobber han med hver og en av oss i samsvar med hans plan

Hvis vi spør, er det et svar til hvert spørsmål

på tross av at det kanskje ikke er det jeg ønsker å høre

Tro at din Gud vil ta hånden din hvis du lar ham få lov

La ham lede hvert eneste skritt du tar

Og når du føler deg usikker, tro at han vet best

 

 

Som din dag er skal din styrke være

 

 

Kjærligheten er som en due.

Holder man den for hardt, blir den kvalt.

Holder man den for løst, flyr den sin vei

 

 

Den som elsker sterkest, er alltid den svakeste i en relasjon

 

 

Fatt mot!

Det er alltid mørkest like før daggry!

 

 

Kjærligheten går ikke ut på å betrakte hverandre,

men å se i samme retning

 

 

 

Vennskap

 

Du faller

Dypt

Men ikke vær redd

Jeg skal nok

hjelpe deg

Jeg skal stå på

bunnen og

ta imot deg

Stol på meg

Vær så snill…

Jeg er jo din venn!

Jeg er her for deg

Vil hjelpe deg

Jeg skal aldri

gå ifra deg

men være her

Stol på meg

Sammen skal vi

hjelpe hverandre

opp fra

bunnen

 

 

 

Meningen med ekte kjærlighet

 

Det er å dele og vise omsorg

Gi og tilgi

Elske og bli elsket

Gå hånd i hånd

Snakke fra hjerte til hjerte

Se inn i hverandres øyne

Le sammen

Gråte sammen

Be sammen

Og alltid stole på hverandre,

tro på hverandre

Og takke Gud for hverandre…

For kjærlighet som er delt

er noe nydelig

Det beriker sjelen

og får hjertet til å synge

 

 

Herren selv vil gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke motet

 

 

Han skal gi sine engler befaling om å verne deg på alle dine veier

 

 

Fader, du gjør det igjen

Du løfter meg opp med din sterke hånd

Du styrker meg alltid, og gir meg nytt mot

Fader, du gjør det igjen

 

”Frykt ikke”, sier ditt ord

”Mist ikke motet, for jeg er jo med deg”

Du gir meg styrke og mot

Beskytter, bevarer, bærer gjennom farer

 

Du gir og du gir og du gir

Du metter mine dager fra det himmelske lager

Mere enn nok gir du meg

Du gir av din overflod, ja, du er bare god

 

 

Jeg har ikke tid

 

Jeg har ikke tid…

Jeg sier: Tal Herre!

- men jeg hører ikke…

Jeg sier: Gi Herre!

- men tar ikke imot…

Jeg sier: Send meg, Herre!

- men går ikke…

Hvorfor er det slik

når jeg vil gjøre din vilje?

Jeg VIL høre når du taler!

Jeg VIL ta imot når du gir!

Jeg VIL gå for deg, Herre!

Jo… Jeg vet det…

Jeg har ikke tid!

 

 

Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,

og han frelser dem som har en knust ånd

 

 

Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine!

Må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra ondt,

så jeg ikke blir årsak til smerte!

 

 

Å, si meg hvorfor gråter du

når Jesus seier vant

For deg og meg

han full forløsning fant

Så gå min kjære venn

til han som alltid deg forstår

Han lever, han som alle ting formår

 

Åge Samuelsen

 

 

Barn, ikkje tjener

 

Nå skal du få vere barn, og ikkje tjener

Nå kan du vere liten, ikkje stor

Ingen spør deg kva du synes og mener

Det er ikkje du som skal forsvare mitt ord

 

Nå skal du få slippe hendene langs sida

Du må ikkje tru at du skal bere meg

Som om eg må haldast oppe heile tida

Ikkje glem at det er eg som skal bere deg

 

Nå skal du få vere svak, legg bort din styrke

Eg lever fortsatt, sjølv når du er død

Det er faren når mitt ord har blitt ditt yrke

Du tenker mest på alle andre du skal fø

 

Nå skal du få lov til å lytte, ikkje tale

Nå kan du ta imot, ikke gje

Du kan gråte ut for alt som har gått gale

Eg vil halde deg, og gje av min fred

 

Eg roper igjen, har prøvd så mange ganger

Eg elsker deg, mitt barn, eg ELSKER deg

Du er ikkje uunnværlig som min tjener

Men som barnet mitt er du umisteleg

Et smil er som hvile for den trette,

dagslys for den motløse,

solskinn for den triste

og velsignelse i vanskelige tider

 

 

Veien blir til mens du går

 

 

Noen gjør verden mer spesiell

og bedre å leve i bare ved å være til!

Takk for at du er den du er!

 

 

Et kors, et hjerte, et anker

Du vil alltid være i mine tanker

 

 

Gud vil ta imot et knust hjerte,

men han vil ha alle delene

 

 

Venner er som gatelys langs veien.

De gjør ikke avstanden kortere,

men veien enklere å gå

 

 

Frykt ikke, jeg har løst deg ut; jeg har kalt deg ved navn, du er min.

Du er dyrebar i mine øyne. Vær ikke redd, for jeg er med deg

 

 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile

 

 

Hvor går jeg?

Herre, svar meg?

Som et barn ble du båret til meg

Som et barn må du overgi deg

Slutt å gå, det er jeg

som skal komme til deg!

Bjørn Eidsvåg

 

 

Gud skal ikke slippe deg,

og ikke forlate deg

 

 

Den som ikke ser deg

mangler øyne

Den som ikke elsker deg

mangler et hjerte

Den som går fra deg

mangler forstand

Du er et vidunderlig menneske!

 

 

Samme hvor stort et problem

Det kan Gud løse

Samme hvor mektig et fjell

Det kan han flytte

Samme hvor veldig en storm

Den kan Gud stilne

Samme hvor inderlig sorg

Den kan han lindre

 

Om han bærer alene vår jord

i sine hender

Likevel vet jeg at han kan bære deg

 

Han sa kom hit til meg

du som fortviler

og jeg skal gi deg fred

 

 

Eg ser at du e trøtt,

Men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg

Du må gå de sjøl

Men eg vil gå de med deg

 

Eg ser du har det vondt,

Men eg kan ikkje grina alle tårene for deg

Du må grina de sjøl

Men eg vil grina med deg

 

Eg ser du vil gi opp,

Men eg kan ikkje leva livet for deg

Du må leva det sjøl

Men eg vil leva med deg

 

Eg ser at du e redd,

Men eg kan ikkje gå i døden for deg

Du må smaka han sjøl

Men eg e død te liv for deg

 

Bjørn Eidsvåg

 

 

Herre,

da jeg forbannet                

dagen jeg ble født,

livet som jeg lever

og fremtiden som venter

Så glemte jeg at du

har gitt meg

mye mer enn jeg

kunne komme på å be om

Du gav meg

en venn

 

 

Jenteloven:

 

Du skal tro at du er noe

Du skal tro at du er like meget som oss

Du skal tro at du duger til noe

Du skal tro at noen bryr seg om deg

Du skal tro at du kan lære oss noe

Du er enestående

Du er et verdifullt menneske

Du har fått ditt vett for å bruke det

Du har erfaring som andre ikke har

Du har noe å gi som ikke andre har

Vær åpen for det andre har å gi deg

 

 

Herre, hjelp meg til å huske at i dag vil det ikke skje noe

som ikke du og jeg kan klare sammen

 

 

Grip dagen, og stol minst mulig på morgendagen

 

 

Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke

 

 

Legg din vei i Herrens hånd,

stol på ham, så griper han inn

 

 

Å ha en som forstår,

er en stor velsignelse for oss

Å være en som forstår,

er en stor velsignelse for andre

 

 

Du sprer din varme

Du viser meg vei

Du lærer meg livet å kjenne

Når mørket er mørkest

tenner du et lys

Når natta er kaldest

tenner du et bål

Når jeg er alene

da kommer du nær

og gir meg den trygghet jeg savner

Du varmer meg mer

enn et bål ville gjort,

og lyser mer enn et lys formår

Du er bare nær

Og da er verden igjen

et sted hvor kjærlighet,

vennskap og nærhet er ord

som er virkelige –

Virkelighet, også for meg

Takk for at du er deg

 

 

Se derfor hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde

 

 

 

Seks veier til et godt liv

 

Å høre det positive som blir sagt framfor det negative

Å legge merke til det som blir gjort i stedet for det som ikke gjøres

Å huske de gode stundene, ikke lagre de onde

Å gi omsorg, ikke bare få

Å fremelske det beste i hverandre

Livet er kort, gledene kan være mange

 

 

Se, jeg gjør alle ting nye!

 

 

Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne ut. Dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg slå i stykker.

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdommer gjemt på hemmelige steder

 

 

Takk, gode Far

for at du har latt meg

få lov til å

oppleve hva

vennskap er

Gud, du har gitt meg

mer enn jeg

noen gang

ville vært i stand

til å be om

Jeg takker deg

inderlig og igjen

For du, Herre, bare du

vet hva mine venner betyr

for meg

Hver dag

Hver time

Året gjennom

Jeg priser deg, Herre

for alle gode gaver,

For vennene,

For hver enkelt av dem

er en kostbar,

umistelig gave

Mer verdt for meg

enn alle verdens perler,

enn alt sølv og gull

som finnes på denne jord

Venner kan ikke

veies opp mot noen

av de andre gavene

du har gitt meg

Takk, Gud, igjen

for hver eneste

trofast og sann venn

Lær meg å bli som dem…

 

 

Kjenner du din venns sorg,

så regn den for din egen

 

 

La tiden som kommer

bli fylt med glede

Men hvis motstanden kommer

er jeg tilstede

Hvis smilet visner

og dagen blir stri

Skal du vite at jeg

har alltid tid

Eg ventar på deg Herre

 

Eg ventar på deg, Herre

Eg ventar på di tid

For livet og mi framtid

ligg trygt i handa di

Og om eg ikkje alltid

forstår kva du har tenkt

Så opnar du for vegen din

om nå det verkar stengt

 

Eg ventar på deg, Herre

Eg veit du høyrt meg har

I di tid har du lova

å senda meg ditt svar

Så hjelp meg då, min frelsar

i tillit og i tru

å trøysta meg til ordet ditt

Mi trygge von er du

 

Eg ventar på deg, Herre

Du løyser og set fri

den som er trøyt og bunden

Det hender i di tid

Då opnar du for ordet

Gjer dag av mørke natt

Eg gler meg, for på ny eg ser

ditt ord, det er min skatt

 

Eg ventar på deg, Herre

til du vil henta meg

I di tid vil du koma

og ta meg heim til deg

Lat lampen min få brenna

og lys du opp min veg

Lat meg få vera barnet ditt

som alltid ventar deg

 

 

Det er med kjærligheten som med et bål

- man må stelle pent med det så det ikke slukner

    

 

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?

Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper

 

 

Har du en venn du tror på,

besøk ham ofte,

for det gror kratt og høyt gress

på den vei som ikke vandres

 

 

Trofast vennskap er godt å eie

Trofast vennskap er godt å gi

Det gir trygghet på tunge veier

Det gir livet en ny verdi

 

 

Hvis en ulldott var en klem

skulle du fått en hel sau!

 

 

Stille i mitt sinn

er ditt navn blitt risset inn

Ingen på denne jord

kan erstatte deg og dine ord

Din venn vil jeg alltid være

for å kjenne deg er en ære

 

 

Når natten kommer

du ligger og hviler

En engel står

ved sengen og smiler

Du ser den ikke,

men den gir deg ro

Og sørger for

at natten blir god

 

 

For meg er du inspirasjon

For Jesus er du dyrebar

I skaperverket er du uunnværlig

Og for Herren er du alt

Du er en velsignelse!

 

 

Som en far er barmhjertig mot sine barn,

slik er Herrens barmhjertighet mot dem

som frykter ham

 

 

Å fortjene sine barns respekt er i virkeligheten foreldres første plikt

 

 

Gå til din Frelser

Søk ro i hans favn

Der lettes din byrde

Der stilles dine savn

 

 

Hva er en dag uten et smil?

Hva er en dag uten ros?

Hva er en dag uten at noen bryr seg?

Hva er en dag uten en venn?

Her får du en hilsen fra en av dem

 

 

En oppmuntring gjør dagen gladere selv for den som tror livet er i dets verste dager,

for den som tror lykken er over, og for den som strever og kaver hele dagen.

Nettopp derfor vil jeg gi DEG en oppmuntring, og for at du skal forstå at jeg bryr meg om deg!

 

 

Jeg ville bringe solen

om du ble redd mørket

Jeg ville stanset regnet

om du trengte tørke

Jeg ville fange en stjerne

for å lyse opp din vei

Var dette mulig

ville jeg gjort det for deg

 

Jeg ville gitt deg regnbuen

om dagen var grå

Jeg ville stoppet tiden

så du kunne rekke å forstå

Jeg ville funnet verdens ende

om det var dit du ville dra

For alt jeg ønsker

er at du skal ha det bra

 

 

Gud, som kjærlighetens far

lar ingen mørk himmel

hvelve seg over oss

uten at han også fester

løftenes lys på den!

 

 

Se hen til Guds løfter!

De vil også lyse opp ditt mørke!

 

 

Hvis jeg kunne    

ville jeg vært

din skytsengel

Som var bare et steinkast unna

Og som bringer deg

helse og energi

Og KJÆRLIGHET…

Og selv om

jeg ikke har vinger

håper jeg at du vet

at jeg ville flydd til den andre siden

av jorden for deg…

For hva som helst

Når som helst

Hvor som helst du trenger meg

 

 

Du fortjener gode dager

og lykkelige stunder

Du fortjener gode opplevelser

og folk som er snille mot deg

Du fortjener å oppleve stor glede

og dyp kjærlighet

Du fortjener å ha et godt liv

Inviter det du ønsker

inn i ditt liv

Gi deg lov til å gjøre

det som er viktig for deg

og lytt til egne ønsker og behov

Skriv ditt eget manus på livet ditt

Fyll det med

mennesker du er glad i

 

 

En dag av gangen er nok

Ikke se deg for mye tilbake

over fortiden, den er forbi

Ikke la deg tære, men la deg lære

Og ikke vær bekymret over fremtiden,

for den har ikke kommet enda

Lev nå og gjør livet så vakkert

at det blir verdt å huskes!

 

 

Bare en med åpent hjerte får kjærlighet

Bare en med åpent sinn får visdom

Bare en med åpen hånd får tillit

Og bare en som deg

får en deilig klem fra meg!

 

 

Akkurat deg

 

Jeg vil du skal vite

at akkurat deg

bærer Herren

helt nær til sin barm

 

Han har lagt deg

helt nært til sitt

bankende hjerte

for da ser han deg

aller best

 

Og hans kjærlige øyne

flommer over av ømhet

ned til deg

For du er jo

hans barn

Han verner deg,

lar deg hvile

og vokse

 

Og så sier han

til deg:

Glem aldri, mitt barn

at striden er min,

og bare min!

 

 

For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren,

fredstanker og ikke ulykkestanker.

Jeg vil gi dere fremtid og håp

 

 

Det tar ett minutt å bli venn med noen,

en time å bli kjent,

og en dag å like noen.

Men det tar et helt liv å glemme en

som er så spesiell som deg!

 

 

Jeg spurte Gud om en blomst

og fikk en hel hage

Jeg ba om et tre

og han gav meg en skog

Så ba jeg om et godt og varmt menneske…

Og fikk navnet ditt!

 

 

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortefra merker du mine tanker.

Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.

Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og helt

 

Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det

 

Du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis.

Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel

 

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei

 

 

Å elske er å miste kontrollen

 

 

Elsk barna betingelsesløst

Gi barna konsentrert oppmerksomhet

Gi barna fysisk nærhet

Gi barna anerkjennende ord

Gi barna små ting eller gaver

Gi barna av deg selv og din tid

Gi barna tro på seg selv

Gi barna en god atmosfære

Gi barna full kjærlighetstank

 

 

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren.

Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker

 

 

Kjærlighet er et valg

Kjærlighet er å glede

Kjærlighet er å elske

og være tilstede

 

 

Øs ut…

 

Øs ut for Ham

alt som er i hjertet

Han tåler å se            

våre brutte liv

og våre brutte håp

Han er i smerten

Lett å be inn

i vår hverdag

Alle sidene ved deg

vil han ta del i

Øs ut for Ham…

 

 

I natt sendte jeg en engel til deg

Jeg ba ham passe godt på deg,

men han kom tidlig tilbake

Jeg spurte hvorfor, og han svarte:

Engler våker ikke over andre engler!

 

 

Du er nydelig…

 

Du er nydelig, min kjære

Din sjel er så lett å røre

Du er så følsom

Ja, sart

En som trenger nærhet…

Berøring

Du er en skjønnhet!

Vet du det?

Utenpå som på innsiden!

Det hender

at hjertet mitt sprenges…

Når jeg ser deg

må jeg bare ta ansiktet ditt

i hendene mine

Bare være god mot deg

Kysse deg på kinnet

Holde deg fast

La noe av min kjærlighet

få trenge inn til deg

Overføre noe til deg

Noe du trenger,

kjære deg…

Glad i deg

Fotsporene

 

En natt drømte jeg at jeg spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet mitt til syne. For hvert bilde jeg så, oppdaget jeg at det var to par fotspor i sanden; det ene var mine egne, og det andre var Herrens. Men jeg la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor

Dette bekymret meg fordi jeg så at det var i de vanskeligste og mest smertefulle periodene i mitt liv, da jeg slet med angst, sorg eller nederlag

Så jeg spurte Herren: Herre, du lovet meg da jeg bestemte meg for å følge deg, at du alltid ville gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor i sanden. Jeg forstår ikke hvorfor du ikke var der for meg da jeg trengte deg aller mest

Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg

 

Mary Stevenson 1936

 

 

Alle ting tjener til det gode for dem

som elsker Gud

 

 

Kjærlighetens fem språk

 

Anerkjennende ord: Ydmyke ord, komplimenter, ros, påskjønnelse m.m

Tid for hverandre: Oppmerksomhet, lytte, kjærlighetsminner, være sammen m.m

Gi og ta imot gaver: Visuelle symboler på kjærlighet; blomster, gaver, dikt m.m

Tjenester: Gjøre noe som den andre setter pris på; husarbeid, massasje m.m

Fysisk berøring: Å holde hender, kysse, omfavne m.m

 

 

Det som er lykken i mitt liv

er at jeg kan dele det med deg…

Dele håp og drømmer,

glede og vennskap - og mest av alt, kjærligheten

 

 

Med godt samhold kan selv den svake vinne!

 

 

Kjære Gud…

 

Jeg ber om at min Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Måtte han gi mitt hjertes øye lys, så jeg forstår hvilket håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos meg som tror.

 

Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke meg i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i mitt hjerte, og jeg kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet

 

 

 

Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

 

 

Han fyller din sjel med det som godt er. Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn

 

 

Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham.

Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss

 

 

Ikke en spurv til jorden

uten at Gud er med

Ikke en sjel mot døden

uten hans kjærlighet

Ikke en blomst er visnet,

ikke en tåre falt

uten at Gud vet om det

Han som er over alt

 

Tro det når stormen herjer

bladløse vintertrær

Tro det når brenning bryter

over de nakne skjær

Tro det når ubeskyttet

midt i en kamp du står

Tro det når helt alene

du med en smerte går

 

Tro det når noe brister

uten å vokse frem

Tro det når noen mister

det som var alt for dem

Tro det når håp går under

uten å reise seg

Ikke en spurv til jorden

Det er et ord til deg

 

 

Å elske er som å få et glimt av himmelen

 

 

En klem er ikke bare deilig,

det er livsviktig!

En klem kan lindre smerte,

og dårlig humør,

gjøre den lykkelige lykkeligere

og den mest trygge mer trygg

En klem føles godt,

overvinner frykt,

løsner opp spenninger

og gir god mosjon;

vi skal strekke oss om vi er små

og bøye oss om vi er høye

En klem skader ikke miljøet,

det sparer energi

og krever ikke noe utstyr

En klem gjør en glad dag gladere

og en umulig dag mulig

Derfor en KJEMPEKLEM til deg fra meg!

Jeg kjøpte en rose

så vakker og stor

med nydelig farge

og duft av glamour

På kortet stod skrevet

så koselig og søtt:

Alle du kjenner

er glad du er født!

 

 

Det heter tro, håp og kjærlighet

Men siden jeg har mistet

troen på kjærligheten

har jeg bare håpet igjen

 

 

En gang bar jeg troen

Holdt den fast med anspent hånd

Viste den fram som noe jeg eide

Talte om den som en sak

Inntil jeg mistet grepet

Og skjønte

- At tro er ikke å mene,

men å leve i Guds mening

Tro er ikke å ha funnet,

men å være funnet

Og i samfunn med Kristus

Nå bærer troen MEG

 

 

Uverdig jeg er

ditt barn å være

Men du har meg kjær

Jeg vil deg ære

 

Takk at du har

livet gitt meg

Takk at du bar

min synd på deg

 

 

Jeg elsker deg slik…

Og min store kjærlighet til deg

er det største jeg kan gi deg…

Men hvis det finnes noe større,

så vær sikker på at du skal få det!

 

 

 

Jeg elsker deg

Jeg vil utruste deg

Jeg er den som utruster

Vær ikke bekymret

Du er dyrebar i mine øyne

Åpne deg

Jeg vil fullføre den gode gjerning

jeg har begynt i deg

 

 

Min Ånd vil lede deg

Vær ikke redd, mitt barn

Jeg vil opplyse mitt ord for deg

Jeg vil gi deg et liv i herlighet

Jeg vil bønnhøre deg

Jeg vil svare på dine bønner

Jeg vil styrke deg i de tider som ligger foran deg

 

 

Den som ikke tror på under,

er ikke realist

 

 

Se til å leve og elske!

Du har ikke all verden med tid!

 

 

Jeg elsker deg i dag

Jeg elsket deg i går

Jeg elsker deg i morgen

Og alle dager vi får

 

 

Det er ikke de store gledene som teller

mest, men det å gjøre et stort nummer

av de små

 

 

Det viktigste er ikke å legge år til livet,

men liv til årene

 

 

Folk mister ofte sin andel av lykke, ikke fordi de aldri fant den, men fordi de ikke stanset opp og gledet seg over den

 

 

Tenk på dette…

 

1. Minst to personer i verden elsker deg

så mye at de er villige til å gjøre alt for deg

2. Minst femten personer er glad i deg på

en eller annen måte

3. Den eneste grunnen for at noen kanskje misliker deg er fordi de vil være akkurat som deg

4. Et smil eller en latter fra deg kan gi

lykke til hvem som helst, selv om de ikke kjenner deg

5. Hver kveld tenker noen på deg før du

sovner

6. Du betyr alt for noen

7. Hvis det ikke var for deg, skulle noen

kanskje ikke levd nå

8. Du er spesiell og unik!

9. Noen du ikke engang kjenner, bryr seg

om deg og er glad for at du er til

10. Når du gjør ditt livs tabbe, kommer det noe godt ut av det også

11. Når du tror at verden har vendt ryggen mot deg, se én gang til, det er kanskje du som har vendt ryggen til verden

12. Når du tror at du ikke har noen sjanse for å få det som du vil, får du det ikke heller. Men om du tror på deg selv, vil du før eller siden lykkes

13. Glem aldri komplimenter du har fått! Og vær selv raus med komplimenter til andre!

 

 

Gammel klokkerbønn

Herre, jeg er kommet inn i dette Ditt hellige hus for å høre hva Du Gud Fader, min skaper, Du Herre Jesus, min Frelser, Du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved Din Hellige Ånd, så jeg av Ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus og forbedre meg hver dag i et hellig liv. Det høre og bønnhøre Du ved Jesus Kristus.

 

 

Det er bedre å gråte ut en gang enn stadig å sukke

Det å bøye seg for å løfte opp andre, er en god, daglig øvelse for hjertet ditt! Og å sette seg ned for å lytte til en venn, er en god renselse for sjelen!

 

 

En blomsterbukett til deg:

To hvite roser

fordi du alltid gir av din tid

Tre røde roser

fordi du har hjerte for andre

Fire fioler fordi du er snill

Og et silkebånd rundt buketten

fordi du er til

På kortet står det

at jeg setter pris på deg

 

 

Å eie Guds fred er en dyrebar skatt

Den trøster og styrker ved dag og natt

Den fyller mitt hjerte med glede og fryd

Den vakkert meg smykker med ære og pryd

 

 

Gud elsker deg

Hans navn er kjærlighet

Å glede deg

er det beste han vet

 

 

Takk…

…for den vennligheten

du har vist meg

…for din omsorg

og ditt varme hjerte

Listen ville bli lang

hvis jeg skulle fortelle deg

alt jeg har å takke deg for…

Takk for at du er min venn!

 

 

Må høytiden bli fin

og gi ro i sinnet

La alle problemer

bli små, og forsvinne

La dagene som kommer

bli gode og fine

God ferie til deg

og alle dine

 

 

Hvis man fikk en stjerne

hver gang man hadde vært en god venn,

så var det overhode ingen tvil

om at himmelen ville tilhøre deg…

 

 

Hva er kjærlighet?

 

Det er en egen følelse

Den du bare får

når du åpner hjertet ditt

og en annen i sentrum står

Det er et ømt og kjærlig smil

bare ment for deg

Når utfordringen kommer til

hjelper den deg i vei

Det er et blikk i øynene

som sier ”Jeg forstår”

Den stille gleden du føler

når noen stryker ditt hår

 

 

Du kan utføre mer på en time med Gud, enn et helt liv uten Ham

 

 

En vakker sjel

i en vakker kropp

Det er DEG

jeg ramser opp

En godhet uten like

Finnes ikke mange slike

Søte øyne,

et nydelig smil

Du er en skjønnhet

uten tvil

 

 

Man kan bare gi det av seg selv som et annet menneske er i stand til å fremkalle

 

 

Til deg…

Det hender så altfor sjelden

på hverdagens travle vei

at jeg får anledning til å si

at jeg setter pris på deg

Klem…

 

 

Blant roser og skatter og hav under solen

er venner den vakreste gave på jorden

De sprer sine smil til tusen

Og deler sorger til de smuldrer i grusen

Måtte kjærligheten blomstre i ditt hjerte

Må det briste av lykke, og aldri av smerte

 

 

Du mester over alle er

Jeg bøyer meg for deg

I ydmykhet og i lydighet

vil jeg vandre på din vei

Innta meg helt med Ånden din

så riket ditt går frem,

og fienden må fly sin vei,

og kjødet legge seg

 

 

Selv om dagen er tøff og strid

stiller du opp, og gir av din tid

Du øser omtanke til alle på din vei

Ikke rart at mange blir glad i deg!

 

 

Å elske og vinne er det beste

Å elske og tape er det nestbeste!

 

 

 

Behandle folk som om de er gode nok slik de er,

så hjelper du dem til å bli alt de er i stand til å være!

 

 

Da Jesus gikk inn i hagen var

DU i hans bønner!

Sin siste bønn ba han for DEG!

Da Jesus så opp på himmelen var

DU i hans øyne!

Hans siste kjærlighet var for DEG!

 

 

Å elske og bli elsket er som å føle solen fra begge sider

 

 

Jeg kan motstå alt

- unntatt fristelser…    

 

Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg,

og være deg nådig!

Herren løfte sitt åsyn på deg,

og gi deg fred!

 

 

Den som har betydd noe for en annen, har ikke levd forgjeves

 

 

Forskjellen mellom et lykkelig og et dårlig ekteskap består ofte i at man lar være å uttale seg tre eller fire ganger om dagen…

 

 

For å bli lykkelig i ekteskapet gjelder det noe meget mer enn å finne den rette, det gjelder også å VÆRE den rette

 

 

 

Å treffe hverandre

er en begynnelse

Å holde sammen

er framgang

Å samarbeide

er suksess!

 

 

Glede er en bestemmelse du tar,

ikke en følelse du har!

 

 

Lykkelig er den som ikke klager over hva man mangler,

men gleder seg over det man har

 

 

Hver dag er en gave

Åpne den!

Feire den!

Nyt den!

 

 

Hvis du ubekymret kan nyte en unyttig ettermiddag uten å gjøre noen ting,

da har du lært å leve

 

 

Alt som er sant

Alt som er edelt

Alt som er rett og rent

Alt som er verdt å elske og akte

All god gjerning

Alt som fortjener ros

Legg vinn på det!

 

 

Husk blomstene i haven

ikke løvet som falt

Husk de gyldne øyeblikk,

ikke tunge stunder

Se stjernene som stråler,

ikke mørket

Tell smilene du møter,

ikke egne tårer

Da vil du oppdage at livet

fremdeles har mye å gi

 

 

Velsign oss, Gud, Fader

Velsign oss, Gud, Sønn

Velsign oss, Gud, Den Hellige Ånd

Amen

 

 

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse

 

 

Livet er hva dine tanker gjør det til

 

 

Kjærligheten er tålmodig,

kjærligheten er velvillig,

den misunner ikke,

den skryter ikke,

er ikke hovmodig.

Den gjør ikke noe usømmelig,

den søker ikke sitt eget,

blir ikke oppbrakt

og gjemmer ikke på det onde.

Den gleder seg ikke over urett,

men har sin glede i sannheten.

Kjærligheten utholder alt,

tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort

Mange mennesker vet ikke

hvor viktig det er at de er til…

Mange vet ikke hvor godt

det er bare å se dem…

Mange vet ikke hvor trøsterikt

deres gode smil er…

Mange vet ikke hvor mye fattigere

vi ville være uten dem…

Mange vet ikke at de er en

gave fra himmelen…

De ville visst det

hvis noen hadde sagt det til dem…

Derfor sier jeg det til deg!

Jeg er så glad for at du er til!

Det er alltid så godt å se deg!

Smilet ditt er så trøsterikt!

Du er en gave fra himmelen!

Jeg føler meg rik som har en venn som deg!

 

 

Fall til ro, og kjenn at jeg er Herren

Fall til ro, ja, sett deg bare ned

Fall til ro, og kjenn at jeg er din Gud

Jeg vil gi deg av min fred

 

 

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre,

til å bære legemet fram som et hellig offer som er til Guds behag.

 

 

Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.

Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen

 

 

Gavmildhet blir ofte vurdert ut fra tingene vi gir, men det største vi kan gi, er vår tid, vår vennlighet og trøst til den som trenger det.

Vi ser kanskje på disse tingene som ubetydelige – inntil vi trenger dem selv

 

 

Ønsker deg sol fra himmelen blå

Ønsker deg alt du ønsker å få

Ønsker deg kjærlighet fra dem du har kjær

Ønsker at flere var slik som du er

 

 

 

Å tro

 

Å tro, det er å legge seg ned ved korsets fot og begge armer strekke vår Herre Krist imot

 

Å tro, det er å slippe sin egen herlighet, og fly til nådens klippe, til Jesu kjærlighet

 

Å tro, det er å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor

 

Å tro, det er å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk

 

Å tro, det er å takke, Guds vei er nådens vei. Går titt det oppad bakke, Gudsbarnet klager ei

 

Å tro, det er å tage sin Frelser fast i hånd og vandre alle dage veiledet av hans Ånd

 

 

Livet er en rekke øyeblikk.

Å leve hvert av dem, er å lykkes

 

 

For levebrødets skyld

glemmer folk å leve

 

 

 

Ta tid til å leve i tiden her og nå,

og ta for deg alle muligheter

som du kan komme til å få

Det er nå du har tid!

 

 

Lykkeligst er det hjerte banker for andre!

 

 

Lykkelig er den som har føttene plantet

på jorden og hjertet rettet mot himmelen

 

 

Herre, til deg får jeg komme,

stille meg åpen for deg

Jeg kan ikke skjule det minste,

du kjenner hver tanke i meg

Men enda du vet

om min skrøpelighet

får jeg likevel komme som jeg er

All din tale er sann,

og den gjør at jeg kan

være trygg på at du har meg kjær

 

Herre, til deg kan jeg bringe

alt det som tynger min sjel

Du tar alle byrdene fra meg

Du kommer og bærer dem selv

Min skyld tok du med

på ditt kors da du stred

for at jeg skulle leve og ha fred

Å, jeg ber at du må

gi meg kraft til å gå

der hvor du, Herre, gir meg beskjed

 

Herre, til deg får jeg komme

når mine dager er slutt

Tenk, da skal jeg bo i din himmel

med alle som tror på deg, Gud

Så trygt å få tro

at bønnenes bro

er veien som fører dit du er

Men mest er jeg glad

at de løfter du gav

gjør meg trygg på at du har meg kjær

 

 

Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem

 

 

Det eneste som begrenser hva vi vil realisere i morgen, er vår tvil i dag

 

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.

Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene

 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv: de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noe ut av min Fars hånd. Jeg og Faderen er ett

 

 

Ikke alle dager er like

 

Ikke alle dager er like,

alle ei på gleder er rike

Ikke hver en dag nyter sjelen samme ro,

men hver en dag jeg kan på Jesus tro

Halleluja!

 

Ikke alle dager er lette,

noen vil på prøve meg sette

Ikke hver en dag er mitt hjerte fylt av fred,

men hver en dag Guds nåde varer ved

Halleluja!

 

Ikke alle dager er klare,

stundom jeg i skodde må fare

Ikke hver en dag kan jeg Herrens vei forstå,

men hver en dag jeg kan til Jesus gå

Halleluja!

 

Ingen dag jeg nåden er verdig,

hver en dag jeg er dog rettferdig

Skulle så en dag synes særlig tung og slem,

den fører meg dog nærmere mitt hjem

Halleluja!

 

 

Vent på Herren,

vær frimodig og sterk!

Ja, vent på Herren!          

 

 

Der du går skal din vei åpnes for deg

Steg for steg

Steg for steg

 

Vi vil følge din vei, lær oss å gå

Steg for steg

Steg for steg

 

 

 

O, Jesus, åpne du mitt øye

 

O, Jesus, åpne du mitt øye

så jeg kan se hvor rik jeg er!

Jeg har en Fader i det høye

som faderomsorg for meg bær

 

Jeg har en bror som ved Guds side

vet om min sak og ber for meg

Jeg har en nådestrøm så vide

som himlens hvelving strekker seg

 

Jeg har en talsmann tro i nøden,

en trøster og en hjelper god

Jeg har et evig liv i døden,

en evig fred i Jesu blod

 

Jeg har et evighetens rike,

et nåderike, det er sant

Jeg har en krone uten like,

en arv som Jesus til meg vant

 

Ei burde jeg da gå og sørge,

jeg er en mektig konges brud

skjønt tvil og vantro vil meg spørre:

Hvor er din høyhet og din skrud?

 

O Jesus Krist, forøk meg troen,

så jeg kan se min herlighet,

Og aldri, aldri glemme kronen

du har beredt fra evighet

 

 

Halleluja, syng for Gud – alle folk, ja, syng hans pris alle stammer på jord – for hans miskunn mot oss er evig, og hans trofasthet mot oss er stor! Halleluja!

 

 

Bi på Herren, vær ved godt mot

Han vil alltid lede din fot

Be til Gud, din himmelske Far

Be frimodig, du skal få svar

Evig lovet være hans navn

Han som kom til synderes gavn

La ei sorg i hjertet slå rot

Bi på Herren, vær ved godt mot

 

 

Pessimistene er dog

de reneste tåper

De tror på det motsatte

av det de håper

 

Nei, de optimister

som livet beror på

Er dem som tør håpe

på noe de tror på

 

Piet Hein

 

 

Fader vår,

du som er i himmelen

Gi oss i dag vårt daglige brød

Forlat oss vår skyld

som vi forlater våre skyldnere

Led oss ikke inn i fristelse

men frels oss fra det onde

For riket er ditt,

makten og æren

i evighet

Amen

 

 

Undervurder aldri makten

i et vennlig ord

 

 

Jesus er veien, sannheten og livet

Jesus er den gode hyrde

Jesus er oppstandelsen

Jesus er verdens lys

Jesus er livets brød

Jesus er vintreet

Jesus er Ordet

Jesus er døren

Jesus er Gud

 

 

Å være sterk er ikke

- å løpe raskest

- å hoppe lengst

eller å løfte tyngst

 

Å være sterk er ikke

- å vinne

- å alltid ha rett

eller alltid å vite best

 

Å være sterk er å

- se lyset når det er som mørkest

- sloss for noe man tror på,

selv om man er tom for krefter

- å se sannheten i øynene,

selv om den er hard

 

 

Gud er bare god mot meg

Ja, han er bare god

Og han passer på meg nå

Det kan jeg stole på

 

 

Håp er som en fugl som slår seg ned i hjertet.

Dens sang er alltid ren – selv uten ord.

Den stilner aldri, og tonen er alltid klarest når det blåser storm

 

 

La kjærligheten gro

i hjemmets lune bo

Da blir det så inderlig

godt å være to

 

 

Let etter en partner som er villig

til å lete etter seg selv!

 

 

Fordi du er en sol på min vei,

og låner meg litt av din ild,

og fordi du er søt vil jeg takke deg,

men mest fordi du er til

 

 

De lykkeligste menneskene er ikke nødvendigvis de som har de beste tingene.

De bare gjør det beste ut av det de har

Dann du meg, Herre, helt ved din Ånd

Form meg som lerret i Mesterens hånd

Ta meg og dann meg slik som du ser

gagner min sjel og saken din mer

 

Dann du meg, Herre, til ditt behag

Kom, Mester, kom og prøv meg i dag

Hvit lik som sneen renser du meg

så jeg meg stille bøyer for deg

 

Takk, store Mester, du er meg nær

Over mitt liv du herskeren vær

Frels meg fra alt som før var så delt

La verden se du eier meg helt

 

 

Jesus lever, alt er ditt

Alt han eier har han gitt

Du har barnekår og arverett hos Gud

Målet for vårt liv det er

leve Jesus riktig nær

La ham åpne himlens sluser over deg

 

 

De nye tingene folder seg ut der du er, aller mest når du er der du skal være

 

 

Viten kan man formidle,

men ikke visdom

 

 

Kjærlighet er entusiasme

Kjærlighet er risiko

Kjærlighet er ømhet

og være tro

 

 

Kunsten å være lykkelig

består i å gjøre sine gleder enkle

 

 

En mor er Guds kjærlighet i aksjon. Hun ser med sitt hjerte og føler med sine øyne.

En mor er banken hvor alle hennes barn bevarer sine sorger og følelser.

En mor er limet som holder familien sammen, og hennes kjærlighet er der alltid

 

 

Salige visshet

Jesus er min!

Forsmak på himlen

fyller mitt sinn

Arving til frelsen,

elsket av Gud,

gjenfødt av Ånden,

Frelserens brud

 

Han er min glede

Han er min sang

Ham vil jeg prise

livsdagen lang

Ham skal jeg evig

love hos Gud

Han er min brudgom

Jeg er hans brud

 

Ett med hans vilje,

helt i hans hånd,

herlige syner

fyller min ånd

Himmelen åpen,

engler fra Gud

bringer mitt hjerte

kjærlighetsbud

 

Trygg i hans hender

sjelen har ro

Jeg hos min Fader

alltid vil bo

Fylt av forventning,

salig og glad,

skuer min sjel mot

himmelens stad

 

 

Mannen tror han vet,

men kvinnen vet bedre

 

 

Den høyeste lykken i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt: Å være elsket til tross for at man er den man er

 

 

Det kommer ikke an på å finne den elskelige person,

men å finne den person man har valgt elskelig

 

 

Han er min sang og min glede

Han er min Herre og Gud

Jesus, i dine hender

jeg hviler til livets slutt

 

 

Lykken vokser på vår egen åker,

og kan ikke plukkes i fremmede hager

 

 

Slik en blomst trenger solen for å bli blomst,

slik trenger et menneske kjærligheten for å bli menneske

 

 

Det er intet som folk er så glad i –

og så uforsiktig med –

som livet

 

 

En bønn for ekteskapet

Herre, hjelp oss til å huske den dype kjærligheten som vokste mellom oss den første gang vi møttes. Hjelp oss til å bruke den kjærligheten til å knytte oss sammen, så ingenting kan skille oss. Vi ber deg om gode og kjærlige ord… om hjerter som er rede til å tilgi, og be om tilgivelse. Herre, vi legger vårt ekteskap i dine kjærlige hender.

Amen

 

 

I dag… skal du være snill mot deg selv

I dag… skal du tenke positive tanker og kose deg

I dag… skal du vite at du har venner som tenker på deg og som er glad for den du er

Jeg er en av dem!

 

 

Jeg føler meg vakker fordi du får meg til å blomstre

 

 

Livet er et lån,

som bør tilbakebetales med renter

 

 

Det er aldri for sent å være

den du kunne ha vært…

 

 

Lær meg å kjenne dine veie,

og gå dem trøstig skritt for skritt

Jeg vet at hva jeg fikk i eie,

er borget gods, og alt er ditt

Men vil din sterke hånd meg lede,

jeg aldri feil på målet ser,

og for hvert håp som dør her nede

får jeg et håp i himlen mer

 

Lær meg å kjenne dine tanker,

og øves i å tenke dem

Og når i angst mitt hjerte banker,

da må du kalle motet frem

Når jeg har tenkt meg trett til døden,

si så hva du har tenkt, o, Gud!

Da kan jeg se at morgenrøden

bak tvil og vånde veller ut

 

Men lær meg fremfor alt å kjenne

din grenseløse kjærlighet,

den som kan tusen stjerner tenne

når lykkens sol for meg går ned

Den tørrer tåren som den skapte,

og leger såret som den slo

Dens vei går gjennom det vi tapte

Den gir oss mere enn den tok

 

 

Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever

 

 

Gårsdagen er historie

Morgendagen er ukjent

Dagen i dag er en gave

 

 

Hva er dette livet hvis vi,

fulle av bekymring,

ikke har tid til å stå

og beundre det vi ser?

 

 

Den største gleden en kan ha

er å gjøre andre glad

 

 

Mange forsømmer den lille lykken

mens de forgjeves venter på den store

 

 

Den beste broen fra fortvilelse til håp

er oftest en god natts søvn

 

 

Vennskap

 

En blomst til deg fordi du er til,

for alt du gir, er ærlig og snill

 

En klem til deg fordi du kom,

for vennskap er å bry seg om

 

 

Elsk hverandre inderlig som søsken!

Lev i kjærlighet

Ha omsorg for hverandre

Vent på hverandre

Vær stolte av hverandre

Underordne hverandre

Trøst hverandre

Vær gode mot hverandre

Oppmuntre hverandre

Ikke tal ondt om hverandre

Vær gjestfrie mot hverandre

Kyss hverandre

Bær over med hverandre

Oppbygg hverandre

Tilgi hverandre

Ha omtanke for hverandre

Oppglød hverandre

Tjen hverandre

Elsk hverandre

 

 

Den som venter på en anledning,

taper tid

 

 

Hvis du vil at drømmen din skal bli virkelig, så våkn opp!

 

 

I ulykkelige ekteskap er det ikke kjærligheten som mangler, men vennskap

 

 

Den største av alle kunstarter er kunsten å leve sammen

 

 

Det er i motbakke det går oppover

 

 

Kjærligheten er den sterkeste av alle lidenskaper,

fordi den angriper hodet, hjertet og sansene på samme tid

 

 

Du elsker ikke et menneske fordi det er vakkert.

Du synes det er vakkert fordi du elsker det

 

 

Uenighet i ekteskapet begynner som regel med at den ene partner prater for mye,

og den andre hører for lite etter

 

 

Hvem har sagt at man skal skrive bare når en har noe å si?

Kunsten består jo i å ikke skrive det man har å si,

men noe fullkomment uforutsett

 

 

Den som aldri syner seg veik,

syner seg aldri helt sterk

 

 

Den største forbrytelse foreldre kan gjøre mot sine barn,

er å glemme sin egen barndom

 

 

En klem er en perfekt gave:

En størrelse passer alle, og ingen blir sure om du leverer den tilbake…

God klem til deg!

 

 

Det er en stor fordel å begå de feilene man kan lære av, tidlig i livet

 

 

Vi bør konsentrere oss om framtiden.

Det er der vi skal være resten av livet

 

 

Tro ikke at du er noe. Vær det!

 

 

Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det

 

 

Det er bedre å ha elsket og tapt,

enn aldri å ha elsket

 

 

 

Ti regler for ekteskap

 

1. Elsk hverandre

2. Vis hverandre kjærlighet og omsorg

3. Vær oppmerksomme mot hverandre

4. Vær trofaste mot hverandre

5. Vær ærlige mot dere selv og mot

     hverandre                    

6. Lytt til hverandre

7. Oppmuntre hverandre

8. Overrask hverandre

9. Støtt hverandre

10.Vær positive

 

 

Midt i sentrum av Guds kjærlighet står DU

 

 

La da Gud få sin vei

Han har planer med deg

Kjærlighet strømmer ned

som en flod full av fred

La da Gud få sin vei

Han har planer med deg

 

 

Av alle livets goder er tiden den mest verdifulle, og dette gode deler vi alle likt

 

 

Han tek ikkje glansen av livet,

den Frelsar som kallar på deg

Fyrst då kan for alvor du leva

når han får deg fylgja på veg

 

Du høyrer dei dårande røyster

som lovar deg gullglim og glans,

Men ingen legg lys over vegen

som Jesus og kjærleiken hans

 

Han hjelper i brattaste bakkar

og støer når vegen vert smal

Han signar dei sollyse sletter

og lyser i døddskuggens dal

 

Han fører deg frelst over fjorden,

heilt fram til den himmelske strand

Når døden sin brottsjø du møter,

vil Jesus dra båten i land

 

Han tek ikkje glansen av livet,

han gyller din morgon og kveld,

og opnar ei dør til dei salar

der eveleg høgtid du held

 

 

Å vite at du er der –

enten det er nært eller langt unna –

betyr at jeg aldri er helt alene

 

 

Husk å elske mens du tør det

Husk å leve mens du gjør det

 

 

Kjærligheten er aldri den samme, den er alltid original og tilpasser seg stadig karakteren og personligheten hos dem man elsker

 

 

Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver en morgen, stor er din trofasthet.

Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren

 

 

Navnet Jesus blekner aldri,

tæres ei av tidens tann

Navnet Jesus, det er evig

Ingen det utslette kan

Det har bud til unge, gamle,

skyter stadig friske skudd

Det har evnen til å samle

alle sjeler inn til Gud

 

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger

La det runge over jord!

Intet annet verden bringer

håp og trøst som dette ord

For det navn må hatet vike

For det navn må ondskap fly

Ved det navn skal rettferdsrike

skyte friske skudd på ny

 

Midt i nattens mørke blinker

som et fyrlys Jesu navn

Og hver hjelp’løs seiler vinker

inn til frelsens trygge havn

Og når solen mer ei skinner,

Jesu-navnet lyser enn

Da den frelste skare synger

høyt dets pris i himmelen

 

Navnet Jesus må jeg elske

Det har satt min sjel i brann

Ved det navnet fant jeg frelse

Intet annet frelse kan

 

 

Livet skal ikke begripes, det skal gripes

 

 

Ekteskap

 

Man trenger

fagkunnskap

om ekteskap

så ikke dovenskap

i fangenskap

blir frihetstap

og utroskap

Gjør ekteskap

til fellesskap,

og lidenskap

til egenskap

 

 

Hvilken venn vi har i Jesus,

alt han vet og alt formår!

Tyngste byrde han oss letter

når i bønn til ham vi går

Akk, men tidt vår fred forstyrres,

sorg og møye blir vår lønn,

blott fordi vi ikke bringer

alle ting til ham i bønn

 

Blir du fristet eller prøvet?

Synes livets kamp deg hård?

Aldri skal du miste motet

når i bønn til Gud du går

Selv om kjærest venn deg svikter,

aldri svikter deg Guds sønn

Han alene kan deg trøste

Tal til ham om alt i bønn

 

Er ditt hjerte fullt av uro?

Tror du trengsler forestår?

Jesus er den beste tilflukt

når til ham i bønn du går

Kan en sådan venn du finne

som Guds egen kjære sønn?

Bær i gleden som i sorgen

alle ting til ham i bønn

 

 

Barn er utrolig gode imitatorer. Uansett hvor hardt man prøver å lære dem gode manerer, oppfører de seg nøyaktig som foreldrene sine

 

 

Alderen har to fordeler: man har ikke vondt i tennene lenger,

og man hører ikke alt det dumme som blir sagt rundt en!

 

 

Å elske betyr å utlevere seg selv uten garantier,

å hengi seg selv fullstendig i håp om at vår kjærlighet vil vekke

en gjenkjærlighet hos den elskede

 

 

Kjære Gud Fader i himmelens slott

Takk for i dag, jeg har hatt det så godt

Send dine engler, og la dem passe på

alle de store og alle de små

 

 

Vær meg nær, o Gud, vær meg nær

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær

Når jeg synger, Gud, vær meg nær

Når jeg ber til deg, vær meg nær

O, Gud, vær meg nær

 

 

Løftene kan ikke svikte

Nei, der står evig fast

Jesus hvert ord har beseglet

den gang hans hjerte brast

 

Gjør du som Abraham gjorde:

Se imot himlen opp!

Da, mens du stjernene teller

vokser din tro, ditt håp

 

Tro når det mørkner på ferden:

Solen ei sloknet har!

Kun noen timer – og siden

stråler en morgen klar

 

Tro selv om vennene svikter,

om bare én står med!

Jesus, din venn, vil deg følge

daglig med all sin fred

 

Tro under alt som deg møter,

snart du jo hjemme er!

Da skal du evig få skue

det som du trodde her!

 

Himmel og jord skal brenne,

høyder og berg forsvinne

Men den som tror skal finne:

Løftene rokkes ei

 

 

Hver dag har sin egen glede

Det gjelder å se den

 

 

La oss vandre i lyset

liksom Han er lys

La oss elske hverandre

liksom Han har elsket oss

La oss tilgi hverandre

liksom Han har tilgitt oss

La oss ber for hverandre

liksom Jesus ber for oss

 

 

Vi minnes ikke dagen, men øyeblikket

 

 

Jesus, det eneste, helligste, reneste

navn som på menneskelepper er lagt!

Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,

fylde av nåde og sannhet og makt!

 

Motganger møter meg, aldri du støter meg

bort fra din hellige, mektige favn

Mennesker glemmer meg, Herre du gjemmer meg

trygt ved ditt hjerte og nevner mitt navn

 

Herre, du hører meg! Herre, du fører meg

hvordan og hvor hen det tjener meg best!

Gi meg å bøye meg! Lær meg å føye meg

etter din vilje mens her jeg er gjest!

 

Du er den eneste, helligste, reneste!

Gi meg ditt rene og hellige sinn!

Frels meg fra farene! Fri meg fra snarene!

Ta meg til sist i din herlighet inn!

 

 

Livet er ikke å ha, men å ta det. La livets gode sider kaste et lyse over de mørke

 

 

Livet kan bare forstås baklengs,

men må leves forlengs

 

 

 

Noen ganger

glemmer jeg å spør

”Er du ok?”

Noen ganger

savner jeg å si

”Hei…!”

Men det betyr ikke

at du er glemt

Nei, langt ifra!

Jeg tenker på deg med et smil!

Er glad for at du er til!

 

 

Fader, du har skapt meg

Livet mitt jeg gir deg

Ta meg

Bruk meg

 

Jesus, du har frelst meg

Livet mitt jeg gir deg

Ta meg

Bruk meg

 

Hellig Ånd, kom styrk meg

Livet mitt jeg gir deg

Ta meg

Bruk meg

 

 

Lykken ligger ikke i selve lykken,

men i strevet etter å bli lykkelig

 

 

Den største feilen du kan begå i livet,

er alltid å være redd for å begå en

 

 

Mine mål:

Jeg ønsker å elske deg

uten å klamre meg til deg,

verdsette deg

uten å bedømme deg,

være sammen med deg

uten å invadere deg,

spørre etter deg

uten å kreve deg,

forlate deg                        

uten skyld,

kritisere deg

uten å bebreide,

og hjelpe deg

uten å ydmyke deg.

Hvis du kunne gi meg det samme

kan vi virkelig møtes

og berike hverandre

 

Virginia Satir

 

 

Livsgleden er proporsjonal med

evnen til å glede seg over seg selv

“Det er umulig!” sa Tvilen

“Det er farlig!” sa Frykten

“Det er unødvendig!” sa Fornuften

“Gjør det likevel!” hvisket Hjertet

 

 

Bønn for min neste

 

Kjære Gud, jeg ber om du må velsigne venner og slektninger,

de jeg er veldig glad i og alle som leser dette akkurat nå.

Vis dem en ny åpenbaring av din kjærlighet og kraft i livet deres i dag.

Hellige Ånd, jeg ber deg å tjene deres ånd i dette øyeblikk.

Der det er smerte, gi dem din fred og barmhjertighet.

Der det er dårlig selvfølelse, slipp løs en fornyet tillit ved din nåde.

Der det er behov, ber jeg deg om å oppfylle disse.

Velsign deres hjem, familier, økonomi, deres nåtid og framtid.

I Jesu dyrebare navn. Amen.

 

 

Alt hva ditt hjerte eier

av glede og varme ord

dryss det langs livets veier,

la det gro i dine spor

 

 

Du er en rose i Guds hage!

 

 

Ekteskapet...

er to mennesker som gir hele sitt liv i gave til hverandre.

 

 

Å vente på en glede

er også en glede

 

 

Lykken er å få en bukett

ut av de blomstene

som er innen rekkevidde

 

 

Lykke er ikke avhengig av hva vi eier,

men hva vi har evne til å glede oss over

 

 

Akkurat du er helt spesiell!

 

 

Gud ønsker å åpne himmelens sluser for deg,

og utøse en slik velsignelse over deg at det ikke er rom nok til å ta imot!

 

 

Hvordan kan en kvinne ikke elske Herren?

 

Han er en gentleman

Han er trygg

Han er en forsørger og beskytter

Han er rik og mektig

Han eier alt, og det er ingen ting han ikke vil gjøre for meg

Han forutser mine ønsker og behov

Hver dag forteller han meg og viser meg hvor høyt han elsker meg

Jeg trenger ikke å gjøre noe for å fortjene hans kjærlighet

Han holder alle sine løfter

Ingen kan påvirke hans oppfatning av meg

Han er den ultimate intimpartner

Han kan ikke fornekte meg fordi jeg er en del av ham

Han dekker bord for meg

Han skrev sine kjærlige ord ned slik at jeg aldri skal glemme hva han føler for meg!

Dette er kjærlighet!

Våkn opp hver dag og takk Gud for å være den beste mann i ditt liv!

 

 

Vær oppmerksom på velsignelsene! Dess mer du ser etter dem, dess mer vil du se av dem!

 

 

Den som bringer glede inn i andres liv kan ikke unngå å føle det selv

 

Alt for Jesu fot jeg legger

Alt hva jeg her kaller mitt

Jeg vil elske, jeg vil tro ham

Følge ham for hvert et skritt

 

Alt for Jesu for jeg legger

Gjør meg, Frelser, helt til din

La meg høre Åndens stemme

La meg kjenne du er min

 

Alt for Jesu fot jeg legger

Ja, jeg gir meg selv til deg

Fyll meg med din kraft og nåde

Med din fred, velsign du meg

 

Jeg vil gi deg alt

Jeg vil gi deg alt

Du skal råde, kjære Frelser

Jeg vil gi deg alt

 

 

Kjære Gud, ta hånden min

Takk at den er trygg i din

Led meg på din vei i dag

Gjør meg trygg og god og glad

 

 

Hvis du er glad i noen,

så sett denne fri

 

 

Dess nærmere du holder deg noen,

dess mer vil du holde av vedkommende

Dess mer du kjærtegner og elsker noen,

dess mer har du lyst til å ta på, og dess mer glad blir du i vedkommende

 

 

Hvorfor gå fem på gang på gang når man kan lære av andres dårlige erfaringer

 

 

Det mest verdifulle du har når det gjelder læring, er en positiv holdning

 

 

Bagateller skaper det fullkomne,

men det fullkomne er ingen bagatell

 

 

Kjære Gud,

Vi takker deg for livet,

og gleden over å leve,

for helse og styrke,

og for alle velsignelsene fra din hånd

Amen

 

 

Om ekteskapet:

 

Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til en plikt

Syng og dans sammen, og vær glade, men la begge få være alene

Gi hverandres deres hjerter, men ikke i hverandres eie

For eika og sypressen vokser ikke i hverandres skygge

 

Når dere lever sammen -

ELSK hverandre og vær romslige

så dere tåler hverandres sannhet

Vær STORE

så dere hviler i hverandres tilgivelse

Vær MILDE

så dere lindrer hverandres sårbarhet

Vær YDMYKE

så dere høyner hverandres tro

Vær ÅPNE

så dere kjenner hverandres stemninger

 

Vær grenseløse i undring over livet,

trygge i Fadervårets styrke

Og kjærlighetens varme

strør stjerner av overbærenhet

over ALT dere ikke får til

 

 

Heldige jeg…

 

I går kom en gave jeg ikke så

Hadde så mye å tenke på

 

Gaven var dagen som forsvant

i alle problemene jeg fant

 

I dag ser jeg hvor heldig jeg er

som kan ta imot denne dagen her

Det er bedre å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig

 

 

Det er aldri noen som har fått vondt i øynene av å se på livets lyse sider

 

 

Hvis du av og til strever,

finn deg et speil og spør hvem du er

Når du ønsker å forstå hvorfor du lever,

er svaret forbausende nær

Du visste det som liten,

men glemte det som stor

Du er det aller fineste

som finnes her på jord

 

 

Alle mennesker har muligheter!

Det gjelder bare å oppdage dem!

 

 

Av og til kan det føles ut som om fortiden og fremtiden stiller så store krav til oss at det ikke er plass til nåtiden.

 

 

Gjør ditt beste – også når det går dårlig!

 

 

Jesus, dra meg til ditt hjerte

her hvor stormen griper tak

Du har ført meg på en reise;

jeg vil gå, om jeg er svak

 

Gi meg håpets sterke vinger,

gi meg troens kraft og mot

Og når reisen går i mørke,

vær du lyset for min fot

 

Jesus, vern meg når jeg fristes,

vær mitt ly når livet slår

Og når natten blir til morgen,

vil du lege mine sår

 

Du har skatter gjemt i mørke,

jeg er fattig, du er rik

Og når reisen er til ende,

skal jeg se deg, bli deg lik

 

 

Jeg folder mine hender små

i takk og bønn til deg

La alle barn i verden få

det like godt som jeg

 

 

Vær raus med oppmuntringer.

Ikke fordi du alltid føler for det,

men fordi virkningene er så gode

 

 

Tenk store tanker, men fryd deg over små gleder

 

 

Vær deg selv – alle andre er allerede opptatt!

 

 

Vær den forandringen du ønsker å se i verden

 

 

Ikke velg den som stadig sier fine ting til deg, velg den som er dønn ærlig. Ikke velg den som aldri får deg til å gråte, velg den som gjør det godt igjen når du er lei deg. Ikke velg den du har det gøy sammen med, velg den du har det vondt uten. Ikke velg den som gir deg søte kallenavn, velg den som sier navnet ditt på den måten at det høres ut som englesang. Velg den du ikke kan leve foruten..

 

 

Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det

 

 

Gjør så godt du kan –

da har du gjort så godt du kan!

 

 

 

En ny dag er en ny port mot det Utrolige, det Mulige, en dag hvor alt kan hende hvis man ikke har noe imot det

 

 

Å være lykkelig betyr ikke at alt er blitt perfekt, det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagatellene i ditt liv

 

 

Allikevel

 

Mennesker kan være både urimelige, ulogiske og selvopptatte.

Tilgi dem allikevel!

Hvis du er vennlig, er det mange som vil beskylde deg for å ha egoistiske skjulte motiver.

Vær vennlig allikevel!

Hvis du har suksess, vil du få falske venner og sanne fiender.

Fortsett med suksessen allikevel!

Hvis du er ærlig og oppriktig, kan du bli snytt.

Vær ærlig og oppriktig allikevel!

Det du har brukt år på å bygge opp, kan andre rive ned over natten.

Bygg allikevel!

Hvis du finner sinnsro og lykke, kan andre bli sjalu.

Vær lykkelig allikevel!

Det gode du gjør i dag, kan andre ha glemt i morgen.

Utfør gode gjerninger allikevel!

Gi verden det beste du har, og det blir kanskje aldri nok.

Gi verden det beste du har allikevel!

I siste instans er det bare en sak mellom deg og Gud.

Det har aldri vært en sak mellom deg og de andre!

 

Mor Theresa

 

 

Et smil kan forandre en hverdag,

Et varmt ord kan gjøre forskjell,

Og en klem kan bety alt

 

 

Venner er som stjerner. Du kan ikke alltid se dem, men du vet at de er der

Jeg bryr meg ikke om hva du jobber med. Jeg vil vite hva du brenner for, og om du våger å drømme om å møte ditt hjertes lengsler.

Jeg bryr meg ikke hvor gammel du er. Jeg vil vite om du tar sjansen til å dumme deg ut for kjærlighetens skyld, og for dine drømmers skyld, for det eventyrlige livets skyld.

Jeg bryr meg ikke om hvilke planeter som kretser rundt din måne. Jeg vil vite om du har rørt ved kjernen av din egen sorg, om livets svik og skuffelser har gjort deg åpen, eller fått deg til å krype sammen og lukke deg av frykt for mer smerte.

Jeg vil vite om du klarer å være alene med deg selv, og om du virkelig liker ditt eget selskap i tomme stunder.

 

 

Livet gir tilbake det du gir ut. Livet er et speilbilde av dine handlinger. Hvis du ønsker mer kjærlighet, gi mer kjærlighet. Hvis du ønsker mer godhet, gi mer godhet. Hvis du vil ha forståelse og respekt, gi forståelse og respekt! Hvis du vil ha positivitet, vær mer positiv! Hvis du vil at folk skal være tålmodig og høflig overfor deg, vær tålmodig og høflig!

 

 

Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham

 

 

Herren er med deg hvor enn du går

 

 

Vit hvem du er i Gud!

Brud (Matt.9,15)

Sønn/datter av Gud (2. Kor. 6,18)

Kongelig presteskap (1. Pet. 2,9)

Tempel/kirke (1. Kor. 3,16)

Vitne (Apgj. 1, 8)

 

 

Mitt barn…

 

Du vet kanskje ikke hvem jeg er,

men jeg vet alt om deg

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist

Jeg er vel kjent med alt du er

Til og med hvert eneste hårstrå

på ditt hode vet jeg om

For du ble skapt i mitt bilde

I meg lever du og beveger deg og er til

For du er min slekt

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen

Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok

Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo

Du er skremmende og vidunderlig skapt

Jeg vevde deg sammen i din mors mage

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født

Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint,

jeg er sann kjærlighet

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby

For jeg er den perfekte far

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet

Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden

Og jeg fryder meg over deg med jubel

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg

For du er min verdifulle eiendom

Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte,

vil du finne meg

Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker

For det er jeg som gir deg disse ønskene

Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå

For jeg er din største oppmuntrer

Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte

En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne

Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden

Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones

Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg

Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg

Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett

Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far

Mitt spørsmål er…Vil du være mitt barn? Jeg venter på deg

Kjærlig hilsen fra din himmelske Pappa,

den allmektige Gud

 

www.FathersLoveLetter.com/Norwegian

 

 

 

Livet er fullt av velsignelser.

Du er en av dem!

 

 

Verden er full av muligheter.

Husk at du er en av dem!

 

 

Hvil i Guds omsorg!

 

 

En venn.. er en som forstår din fortid, har tro på din fremtid, og aksepterer deg for den du er i dag

 

 

Noen ganger er det nok å bare være tilstede

 

 

Hvis du kunne sparke den personen bak som er ansvarlig for mesteparten av dine problemer, hadde du ikke kunnet sitte på flere uker…

 

 

Gud kaller ikke de utrustede,

men utruster de han kaller

 

 

Jakob var en luring.

Peter hadde temperament.

David hadde en affære.

Noa ble full.

Jonas flyktet fra Gud.

Paulus var morder.

Gideon var usikker.

Miriam var en sladrehank.

Marta var bekymret.

Tomas var en tviler.

Sara var utålmodig.

Elias var deprimert.

Moses stammet.

Sakkeus var kort.

Abraham var gammel.

Og Lasarus var død…

 

 

Gud kaller ikke de kvalifiserte.

Gud kvalifiserer de han kaller!

 

 

Å glede seg over livet

er den aller beste vitaminpille!

 

 

Tenk positive tanker,

si positive ord,

gjør positive handlinger,

og det positive gror

 

 

Smak og kjenn at Herren er god!

 

 

Lev i øyeblikket. Hvis du konsentrerer deg om fremtiden,

går du glipp av friheten som dagen i dag kan gi deg

 

 

Storhet ligger ikke i å være sterk,

men i å bruke styrken riktig

 

 

En idé kan bli til støv eller magi avhengig av talentet det møter

 

 

Drømmer er personlighetens prøvesteiner

 

 

Fremtiden tilhører dem som tror på skjønnheten i sine drømmer

 

 

Vis at du bryr deg om ikke andre gjør det.

Vis at du er et medmenneske som vet hva empati er.

Vis at du ikke forventer noe om andre gjør.

Vis at du er deg selv om andre ikke er enig.

Vis at du gir uten at du håper tilbake.

Vis at du gleder deg over andre, for du er fornøyd med det du har.

Vis at du tørr, uten å være redd din egen styrke.

Vis at du kan fordi alle andre sa du ikke kunne.

Vis at du vil fordi andre sa du ikke ville klare det.

VIS AT DU ER DEG ! DET ER MANGE SOM VIL ELSKE DEG FOR DEN DU ER !

 

 

Herren velsigne meg og bevare meg. Herren la sitt ansikt lyse over meg og være meg nådig. Herren løfte sitt åsyn på meg og gi meg fred

 

 

Gud lar deg drikke av sin gledes bekk.

 

 

Hos deg, Gud, er livets kilde

 

 

Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse!

Han gleder seg og fryder seg over deg, og gir deg på ny sin kjærlighet!

Han jubler over deg med fryd!

 

 

Husregler

Hvis du åpner det – lukk det

Hvis du skrur noe på – skru det av

Hvis du laser noe opp – lås det igjen

Hvis du ødelegger noe – fiks det

Hvis du ikke kan fikse det – rapporter det

Hvis du låner noe – gi det tilbake

Hvis du søler – vask etter deg

Hvis du flytter noe – flytt det tilbake

Hvis det ikke er ditt – ikke rør det

Hvis du ikke vet – spør

 

 

Det du ikke gjør noe med, gjør noe med deg

 

 

Kan man være glad for lite, har man mye å være glad for!

 

 

 

Når du blir sliten, så ta deg lit tid

La verden bare rase forbi

Det kommer til et punkt hvor kroppen sier stopp

D er det viktig å stoppe opp

Ta vare på deg selv, spesielt når du er lei

La ingen fortelle hva som er best for deg

 

 

Mitt løfte til mitt barn:

 

Så lenge jeg lever er jeg først din mor, dernest din venn

Jeg vil forfølge deg, flippe ut over deg, holde foredrag for deg,

Være ditt verste mareritt, og jage deg som en blodhund om jeg må…

FORDI JEG ELSKER DEG!

Først når du forstår det, vil jeg vite at du er en ansvarlig voksen

Du vil aldri finne noen som elsker, bryr seg om og bekymrer seg mer for deg enn jeg gjør

Og hvis du ikke hater meg minst en gang i løpet av livet gjør jeg ikke jobben min godt nok

Mamma

 

 

Ti ting Gud vil at du skal huske

Jeg er for deg

Jeg elsker deg

Jeg har tro på deg

Jeg vil ikke svikt deg

Jeg vil være med deg

Jeg vil sørge for deg

Jeg vil velsigne deg

Jeg vil gi deg hvile

Jeg vil styrke deg

Jeg vil svare deg

 

 

Vennlige ord er som dryppende honning,

søte for sjelen og sunne for kroppen

 

Ti måter å vise kjærlighet:

 

Lytte uten å avbryte

Snakke uten å bebreide

Gi uten å spare

Be uten å…

Svare uten å argumentere

Dele uten å late som

Glede seg uten å klage

Stole på uten ….

Tilgi uten å straffe

Love uten å glemme       

 

 

Når vi søker etter å oppdage det beste i andre, får vi også fram det beste i oss selv